Ministerie van Algemene Zaken

Afdeling Communicatiebeleid Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Postadres der Staten-Generaal Postbus 20009 Plein 2 2500 EA Den Haag 2511 CR Den Haag Bezoekadres
Binnenhof 19, Den Haag
Contactpersoon
H.M. Brons
E-mail
h.brons@minaz.nl
Telefoon
070- 356 41 39
Fax Datum Kenmerk Onderwerp 070 356 46 80 28 maart 2003 03M453114 Belevingsmonitor Irak meting week 12 Hierbij treft u de uitkomsten aan van de derde meting in het kader van de Monitor Veiligheidsbeleving Irak. De meting strekte zich uit over de periode van woensdag 19 maart tot en met maandag 24 maart. Dat betekent dat de eerste reactie van de burgers op de start van de militaire acties in Irak (op donderdag 20 maart) erin is af te lezen. De algemene conclusie is dat in vergelijking met de vorige meting minder mensen zich zorgen zijn gaan maken over hun eigen veiligheid. Het algemene gevoel van veiligheid is licht toegenomen. Ouderen voelen zich over het algemeen wat minder veilig dan andere groepen. Het vertrouwen dat mensen hebben in de daadkracht van de overheid en in de door de overheid genomen veiligheidsmaatregelen is toegenomen. Twee derde kan ook één of meer maatregelen noemen (vooral beveiliging van ambassades en openbare gebouwen). Een groeiende meerderheid vindt dat de overheid voldoende informatie geeft. Overigens is er nauwelijks een causaal verband tussen feitelijke kennis over maatregelen en de mate waarin men zich geïnformeerd voelt. De MINISTER-PRESIDENT Minister van Algemene Zaken Mr.dr. J.P. BalkenendeDeel: ' Belevingsmonitor Irak meting week 12 '
Lees ook