Gemeente Noordwijk

P E R S B E R I C H T

BELEVINGSONDERZOEK GEMEENTE NOORDWIJK 2002

Deze maand houdt de gemeente Noordwijk onder haar inwoners een onderzoek naar de vraag hoe zij hun woon- en leefomgeving beleven. De gemeentelijke afdeling Wijkbeheer doet dit tweejaarlijkse onderzoek om een goed beeld te krijgen van de wensen en ideeën die Noordwijkers hebben over onderwerpen die voor plezierig wonen belangrijk zijn, zoals: groen, afvalinzameling en bestrating. Dit is de vierde keer dat een dergelijk belevingsonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het project "Noordwijk schoner". De resultaten moeten de gemeente helpen om de Noordwijkse woon- en leefomgeving te verbeteren en de service te verhogen. Door regelmatig een belevingsonderzoek te houden wordt ook duidelijk of nieuwe activiteiten het gewenste effect hebben, of dat er eventuele aanpassingen nodig zijn.

De medewerking van de inwoners van Noordwijk aan dit belevingsonderzoek is dan ook van groot belang. De vragenlijsten worden aan huis bezorgd bij 600 adressen in Noordwijk. Deze adressen zijn middels een a-selecte steekproef bepaald en zijn gelijkmatig verspreid over alle wijken in Noordwijk.

Uiteraard is de enquête van dit onderzoek anoniem. De vertrouwelijkheid van de gegeven informatie is zodoende gewaarborgd

Noordwijk, 8 mei 2002

---

AJZ/Communicatie, tel. 071-3660451

Als u vragen heeft n.a.v. dit bericht kunt u contact opnemen met mevr. J. Baudoin, telefoon071-3660320

Zoekwoorden:

Deel: ' Belevingsonderzoek gemeente noordwijk 2002 '
Lees ook