Belgacom

10 augustus 2001

Belgacom hervat commercialisering van locale galvanische huurlijnen

Vanaf heden is het opnieuw mogelijk een locale galvanische huurlijn te huren bij Belgacom, dat eerder dit jaar de commercialisering van deze lijnen had stopgezet. Teneinde de gelijkwaardige toegang tot huurlijnen te waarborgen, neemt Belgacom (op vraag van het BIPT) dit type analoge huurlijnen thans opnieuw op in haar commerciële aanbod.

Sedert 10 april van dit jaar was Belgacom - gezien de recente technologische evolutie inzake digitalisering - gestopt met de nieuwe installatie van bepaalde types analoge huurlijnen. Belgacom bleef uiteraard de bestaande lijnen van deze types onderhouden (herstellingen en garanties), maar voerde geen nieuwe installaties, verhuizingen en wijzigingen (upgrades / downgrades) meer uit. Evenmin werden voor deze types nog overdrachten uitgevoerd van één klant naar een andere klant, indien dit een technische tussenkomst inhield. Alleen administratieve overdrachten werden nog aanvaard, zoals bijvoorbeeld een verandering van naam.

Vanaf heden wordt dit alles dus opnieuw aangeboden voor locale galvanische huurlijnen. De 925 huidige klanten die beschikken over in totaal 3.000 van deze galvanische lijnen worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht door Belgacom, dat hiermee ingaat op de uitnodiging van het BIPT.

Er zijn thans in totaal zowat 60.000 huurlijnen bij ongeveer 8.000 klanten, en er zijn er steeds meer die kiezen voor digitale huurlijnen. Belgacom wijst er op dat deze laatste ook meer mogelijkheden bieden, dankzij meer bandbreedte, hogere snelheid en betere transmissiekwaliteit.

In juli van dit jaar voerde Belgacom een grondige vereenvoudiging door van haar tarieven voor nationale huurlijnen. De gedetailleerde tarieven zijn te vinden op https://www.belgacom.be/corporate en op https://www.belgacom.be/carrier.

Voor meer uitleg kunnen klanten steeds terecht op het gratis nummer 0800 92 116.

Deel: ' Belgacom hervat commercialisering van galvanische huurlijnen '
Lees ook