Keywords: Belgacom Télécom Téléphone Répondeur Central téléphonique Fax Sémaphone GSM ISDN Internet Multimédia Annuaire Services Comfort Calling Card Telecard Proximus Téléboutique Telebusiness Call Center Ligne louée Intranet Visioconférence ADSL Web E-Commerce

10 december1999 Belgacom kandidaat voor de verwerving van 100% van de aandelen van de onderneming WIN S.A. De Raad van Bestuur van Belgacom heeft gisteren zijn bereidheid bevestigd om de aandelen in het kapitaal van de vennootschap WIN S.A., die momenteel in handen zijn van NPM (13%), SRIW (13%), Sofindev (13%), GKB (8%) en OMOB (8%), over te nemen.

Daarom legt Belgacom dit dossier voor aan het Waalse Gewest, dat zijn toelating moet geven voor deze operatie. Eénmaal deze laatste rond, zou Belgacom 100% van de aandelen bezitten van de internet- en intranetleverancier die in Wallonië en Brussel actief is.

Met deze operatie, die in een geest van samenwerking en overleg met de andere aandeelhouders is verlopen, beoogt Belgacom een optimale coherentie van de strategieën van WIN en Belgacom te bewerkstelligen.

Deel: ' Belgacom kandidaat voor verwerving aandelen WIN S.A '
Lees ook