Ministerie van Middenstand en Landbouw België

30/11/1999

PERSBERICHT

BETALING VAN DE COMPENSATIEBEDRAGEN
GEBONDEN AAN DE OPPERVLAKTEAANGIFTE
OOGSTJAAR 1999

De Minister van Landbouw en Middenstand deelt mee dat de betaling van de premies voor de oppervlakteaangifte oogstjaar 1999 voorzien is voor eind november - begin december 1999.


1. Overschrijding van het basisareaal I

Voor de producenten met akkerbouwgewassen in het basisareaal I (maïs en braak verbonden aan de maïs in de Polders, Zandstreek, Zandleemstreek en Kempen) werden voor de campagnes 1997 en 1998 de steunbedragen uitbetaald met de penalisatiecoëfficiënt van respectievelijk 9,51 % en 17,15 % om reden van de overschrijding van bedoeld basisareaal I.

Voor 1999 zal de uitbetaling van de premies in november gebeuren op basis van een voorlopige overschrijdingscoëfficiënt van het basisareaal I overeenkomend met 2,05 % (laag percentage ten opzichte van de vorige jaren dankzij een uitgesproken vermindering van de oppervlakte granen in basisareaal II).

De definitieve overschrijdingscoëfficiënt zal waarschijnlijk nog iets lager zijn. Van zodra deze bekend is zullen de betrokken producenten voor de bedoelde oppervlakte een bijbetaling ontvangen (in januari 2000).


2. Agromonetaire compensaties

Wegens het verschil tussen de omrekeningskoersen voor de ECU in 1998 (40,8337 BEF) en de EURO in 1999 (40,3399 BEF) zijn de bedragen van de compensatiepremies per ha, hoewel gelijk gebleven in Europese munteenheid, iets kleiner in 1999 ten opzichte van 1998 als ze uitgedrukt worden in de nationale munteenheid (BEF).

Deze bedragen (BEF per ha, per landbouwstreek, per premiegroep) zijn weergegeven in tabel 1.

Om de producenten voor deze vermindering te vergoeden zal een agromonetaire compensatie worden toegekend. De bedragen (BEF per ha) zullen bestaan in 2 forfaits van ongeveer 150 en 170 BEF/ha (naargelang het vereenvoudigde of algemene regeling betreft). De betaling zelf van deze compensatie zal uitgevoerd worden ter gelegenheid van een betaling akkerbouwgewassen eind december 1999.


3. Notificatie

Een uitgebreid overzicht van de toegekende vergoedingen voor 1999 zal in de loop van de maand januari 2000 verstuurd worden naar elke producent. Bovendien zal zoals op de notificatie 1998 op een aparte lijn van deze notificatie, in voorkomend geval, de oppervlakte vermeld worden die werd bekomen na vermenigvuldiging met de penalisatiecoëfficiënt voor de overschrijding van 1999. Eveneens zal het bedrag van de betaalde agromonetaire compensatie vermeld worden.

De producenten worden verzocht deze geschreven notificatie af te wachten vooraleer eventueel contact op te nemen met het provinciaal bureau bevoegd voor het geven van bijkomende inlichtingen.

Tabel 1.- Compensatiebedragen - Campagne 1999/2000

Landbouwstreek Rende-
ment
granen

(ton/ha) Rende-
ment
olieh.
zaden
(ton/ha) Gra-
nen

(BEF/ha) Olie-
vlas
(2)

(BEF/ha) Eiwit
houdende
gewassen
(2)
(BEF/ha Olie
houdende
zaden
(1,2)
(BEF/ha) Olie
houdende
zaden (1,2)
VOORSCHOT
(BEF/ha) Braak

(BEF/ha) Braak
(>50 %)

(BEF/ha)
Polders
Leemstreek
Hen.Kempen (3)
Weidestreek
Condroz
Zandleemstreek
Zandstreek
Famenne
Fagnes
Kempen
Jurastreek
Hoge Ardennen (3)
Ardennen 6,73
6,64
6,44
6,26
6,22
6,12
5,41
5,21
5,04
4,73
4,02
3,77
3,64 2,40
3,31
1,40
3,03
3,07
3,12
2,85
2,97
3,15
2,72
3,38
0,82
2,99 14.753
14.555
14.117
13.722
13.634
13.415
11.859
11.421
11.048
10.369

8.812

8.264

7.979 28.533
28.152
27.304
26.541
26.371
25.947
22.937
22.089
21.368
20.054
17.044
15.984
15.432 21.309
21.024
20.391
19.821
19.694
19.378
17.130
16.496
15.958
14.977
12.728
11.937
11.525 17.784
24.527
24.482
22.452
22.748
23.119
21.118
22.007
23.341
20.155
25.045
14.332
22.155 8.892
12.263
12.241
11.226
11.374
11.559
10.559
11.004
11.671
10.077
12.523

7.166
11.078 18.687
18.437
17.881
17.382
17.270
16.993
15.021
14.466
13.994
13.133
11.162
10.468
10.107 13.113
12.937
12.548
12.197
12.119
11.924
10.541
10.151

9.820

9.216

7.833

7.345

7.092
Basisbedrag (eur/ton) 54,34 105,10 78,49 433,50 68,83 48,30
1. Oliehoudende zaden = kool- en raapzaad, zonnebloempitten en sojabonen.
Voorlopig (50 %) regionaal referentiebedrag : voor 30 januari van elke campagne wordt het Definitief regionaal referentiebedrag vastgesteld op basis van de Geconstateerde Referentieprijs voor oliehoudende zaden en rekening houdend met een met een evetuele overschrijding van de gegarandeerde maximumarealen.
2. Voor de akkerbouwproducenten die opteren voor de vereenvoudigde regeling wordt het compensatiebedrag voor granen toegepast.
3. De steunbedragen voor oliehoudende zaden worden berekend op basis van de graanrendementen.


Zoekwoorden:

Deel: ' Belgie koppelt oogstcompensatie 1999 aan oppervlakteaangifte '
Lees ook