email: q@id21.be

"België mist Internetboot", zegt Belgische Senator

Datum: 27-03-2000

Toen in juni vorig jaar een nieuwe paars-groen kabinet in België aantrad, waren de verwachtingen van de Internetgemeenschap daar hooggespannen. Het land hikkelt immers achterop qua ICT-gebruik; dit blijkt uit internationaal onderzoek. Zowel de investeringen als het aantal gebruikers liggen onder het Europees gemiddelde. Vorige week stelden twee Belgische ministers onder ruime persbelangstelling een eerste "oriëntatienota" voor. De nota is echter compleet ondermaats en zwaar teleurstelllend. Er wordt zelfs gevreesd dat België zich hiermee buiten de technologische evolutie plaatst.

Senator Vincent Van Quickenborne van ID21, een links-liberale vernieuwingsbeweging én zusterorganisatie van D66, spreekt van "bestuurlijke incompetentie" en tilt vooral zwaar aan de manier waarop de regering met de Internetgemeenschap wil communiceren. In opdracht van de Minister van Economische Zaken, de Waalse socialist Rudy Demotte, en Minister van Telecommunicatie, de Vlaamse liberaal Rik Daems, werd een website (http://users.skynet.be/e-forum/) opgericht waar de burger zogezegd kan reageren op de nota. Het valt op dat de Belgische overheid blijkbaar zelfs geen eigen website heeft kunnen inrichten. Het valt terug op de server van een commercieel bedrijf. Dit kan enkel in het land van Magritte.

Hier begint de ellende echter pas. De gebruiker wordt onthaald op een rommelige en onvolledige pagina. Hier kan men dan doorklikken naar de eigenlijke nota, die overigens vol spelfouten staat. Waarschijnlijk werd hij vertaald uit het Frans. Kortom, een staaltje webamateurisme van de bovenste plank. Het is ronduit bedroevend dat de website die de Belg moet leren internetten zo zwak is. Senator Van Quickenborne noemt de site een "nationale schande". Hij vermoedt dan ook dat het kabinet geen feitelijke intenties heeft om een ICT-beleid te voeren, maar dat de ministers zich wel willen profileren bij het grote publiek op deze thema's. Het parlementslid vreest ook nog meer gezichtsverlies in het buitenland.

Er is echter meer aan de hand. De belangstelling bij de Belgische politieke partijen voor ICT is gering. ID21 (http://www.id21.be/) is de enige politieke beweging die reeds een apart congres heeft gewijd aan dit thema en nam hier een voorbeeld aan Nederland, waar er vruchtbaar overleg is met de ICT-sector en waar er wel op een ernstige wijze met de burger wordt gecommuniceerd over de ontwikkelen van ICT in haar verschillende aspecten, gaande van de louter technische implementatie naar de bescherming van de grondrechten in de nieuwe informatiesamenleving. België, dat nochtans zo internationaal gericht is, dreigt de status van ontwikkelingsland te krijgen als er niet snel werk wordt gemaakt van een beleid dat de overgang naar het digitale tijdperk voorbereidt.

Voor meer informatie over de visie van Senator Van Quickenborne: http://www.id21.be/q/

Organisatie: ID21

adres: Noordstraat 80

postcode: 1000

woonplaats: Brussel

Telefoon: +32 (2) 2233933

Deel: ' België mist Internetboot volgens Belgische senator '
Lees ook