Ministerie van Buitenlandse zaken België

België verwelkomt de inwerkingtreding van de Goede Vrijdag akkoorden in Noord-Ierland.

Brussel, 2 december 1999

De Belgische regering, bij monde van Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, drukt haar grote voldoening uit over de inwerkingtreding van de Goede Vrijdag Akkoorden in Noord-Ierland, na
de ondertekening vanmorgen van een nieuwe Brits-Ierse overeenkomst die het laatste luik vormt van de tenuitvoerlegging van deze akkoorden.

De regering drukt hierbij de hoop uit dat de nieuwe instellingen in Noord-Ierland de basis zullen vormen voor een blijvende verzoening tussen beide gemeenschappen, die voortaan samen en op democratische wijze Noord-Ierland zullen besturen. De regering wenst bemiddelaar George Mitchell evenals de regeringen in Londen en Dublin en alle betrokken partijen te gelukwensen met het bereikte resultaat.

40x25-ecbel.gif (1087 bytes) Copyright © 1997-1998
Infos
info@diplobel.org Webmaster
webmaster@diplobel.org Technical Support
support@diplobel.org

Deel: ' Belgie verwelkomt inwerkingtreding akkoorden in N-Ierland '
Lees ook