Belgische Krijgsmacht

Persmededeling 003 van 06 januari 2000

De Staf van de Marine deelt mee:

Fregat F910 Wielingen vertrekt voor 3 maand naar STANAVFORLANT.

Sedert 27 december maakt het Belgische fregat Wielingen deel uit van de STANDING NAVAL FORCE ATLANTIC (STANAVFORLANT). Deze maritieme strijdkracht bestaat reeds 30 jaar en behoort tot de onmiddellijk inzetbare maritieme eenheden van de NATO. De Wielingen lost er de Wandelaar af die deel uitmaakte van dit eskader na beslissing van de Belgische regering en ter ondersteuning van de operatie Allied Forces in Kosovo. Het eskader bestaat meestal uit een tiental fregatten en destroyers. Bij de aanvang van dit jaar zal het eskader bestaan uit een Amerikaans, Belgisch, Brits, Canadees, Duits, Nederlands en Spaans schip.
De Wielingen met zijn 163 bemanningsleden waaronder 7 vrouwen zal op donderdag 6 januari de basis van Zeebrugge verlaten richting Brest. Onderweg zullen een Duits, een Nederlands en een Brits fregat de Wielingen vervoegen. Deze Europese Taskgroup trekt verder naar het zuiden, ter hoogte van de Azoren voegt een Spaans fregat zich bij de groep en samen zullen ze de Atlantische oceaan oversteken. Ter hoogte van Puerto Rico vervoegen het Amerikaans en Canadees fregat de Taskgroup. De alzo gevormde STANDING NAVAL FORCE ATLANTIC staat onder het bevel van Rear Admiral MORSE, van Canadese nationaliteit. Het eskader neemt deel aan verschillende oefeningen samen met de Amerikaanse Marine. STANAVFORLANT zal tevens bijdragen aan het opbouwen van een oppervlakte- en luchtbeeld in de regio van de Caraïben, dit om de Amerikaanse kustwacht te ondersteunen in hun strijd tegen de drugsmokkel. De sensoren van fregatten zijn geoptimaliseerd tegen snelle en laagvliegende vliegtuigen maat tevens tegen snelle boten.
De deelname van de Wielingen aan STANAVFORLANT wordt afgesloten met de bevelsoverdracht aan het eskader te HALIFAX, Canada. Daar geeft de Canadese admiraal de fakkel over aan een Amerikaanse admiraal. Na een periode van 3 maanden intensieve oefeningen vervoegt de Wielingen haar thuisbasis waar het wordt verwacht rond 10 april.

Deel: ' Belgisch fregat Wielingen vertrekt naar StaNavForLant '
Lees ook