Belgisch-Nederlands dubbelbelastingvedrag van 5 juni 2001 gewijzigd
---

Eén van de belangrijkste gevolgen van het gewijzigde dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en België, dat op 31 december 2002 in werking is getreden, is de opheffing van de grensarbeiderregeling. Belgische grensarbeiders die in Nederland werken zijn voortaan in Nederland belasting verschuldigd op hun arbeidsinkomsten in dienstverband. De Nederlandse belastingdienst heeft in samenwerking met de Belgische belastingdienst informatiebrochures gemaakt voor zowel Nederlandse als Belgische grensarbeiders. Hierin wordt een antwoord gegeven op veelgestelde vragen op het gebied van inkomstenbelastingen en sociale zekerheid. Vanaf 1 januari 2003 zijn Belgische werkgevers die Nederlandse grensarbeiders in dienst hebben in België zelf belastbaar op de salarissen die zij aan deze werknemers uitkeren. De Nederlandse belastingdienst biedt op haar website ruimschoots informatie over het gewijzigde belastingverdrag: www.belastingdienst.nl/buitenland/index.htm >'Het belastingverdrag 2001 tussen België en Nederland'. Hier vindt u ook de integrale tekst van het belastingverdrag in pdf-formaat.

07.02.2003
---

Bron: Internet
Nummer: 99609

Meer informatie over dit onderwerp is op te vragen onder vermelding van nummer 99609 bij de informatiemanager BELGIË (Jacomien de Bruijne), e-mail BELGIË, fax (070) 385 80 97, telefoon (070) 778 89 32.

Deel: ' Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag gewijzigd '
Lees ook