Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 27 juli 2001.

Agalev vraagt grondig fraude-onderzoek en correcte afhandeling regularisatiedossiersNaar aanleiding van de berichten in de pers over fraude in de regularisatiedossiers dringt Agalev er op aan dat het gerecht zijn onderzoek grondig voert en dat de regularisatiecommissie zeer waakzaam is voor eventuele fraude.

Reeds op 10/5 drongen o.a. kamerleden van Agalev en Ecolo in een open brief aan Minister Duquesne aan op een versterking van de cel fraudebestrijding binnen de regularisatiecommissie.

Een grondig onderzoek is in het belang van de vele duizenden correcte aanvragen die nog moeten afgehandeld worden. De regularisatie is immers een belangrijke humanitaire operatie die aan velen de hoop geeft op een menswaardige toekomst.

Agalev vraagt dan ook de bijeenroeping van de Commissie Binnenlandse Zaken begin september. Die commissie moet dan Minister Duquesne en de verantwoordelijke ambtenaren horen en ondervragen.

Op basis daarvan kan men dan beslissen of het nodig en wenselijk is dat er een parlementaire onderzoekscommissie opgericht wordt.

Jef Tavernier,
Kristien Grauwels,
AGALEV-kamerleden


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Belgische Agalev wil fraude-onderzoek regularisatiedossiers '
Lees ook