Ingezonden persbericht

Persbericht, 31 juli 2001

CIRCUS R.M. MALTER VOERT ILLEGALE ACT OP
IN PROVINCIAAL DOMEIN BOKRIJK
GAIA dient klacht in

Gisteren liep bij de dierenrechtenorganisatie GAIA een tip binnen over het gebruik van een Europese vos (vulpes vulpes) in het circus Rose-Marie Malter. Dat circus treedt momenteel op in het Provinciaal Domein Bokrijk.

Nadat vertegenwoordigers van GAIA zich van de situatie vergewist hadden, diende GAIA klacht in op basis van artikel 23 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 waarin elk transport van de Europese vos verboden wordt op straffe van een geldboete van tweehonderd tot duizend frank (te vermenigvuldigen met 200) en van een gevangenisstraf van acht dagen of van een van die straffen.. De eigenaar van de vos, de heer Fischer, is ingehuurd door het circus en voert een act op met o.a. katten, geiten, honden, een haan en een vos. De doodsbange vos wordt verplicht een koetsje met een gans vooruit te duwen.

De wet is zeer duidelijk wat de vos betreft, daarom eist GAIA dat de vos in beslag genomen wordt .

De eigenaar probeert zich te verantwoorden met een document van Aminal waaruit blijkt dat de vos een chip werd ingeplant. "Dat document doet helemaal niet ter zake, de man heeft geen ontheffing van de Vlaamse overheid die hem toelaat de vos te vervoeren. Een chip inplanten, maakt de situatie niet legaal." zegt Ann De Greef, directeur van GAIA.

GAIA heeft vandaag het kabinet van Minister Anciaux telefonisch op de hoogte gebracht en verwacht dat de Minister de subsidie van het circus Malter stopzet. Het zou onverantwoord zijn mocht de Vlaamse overheid subsidies blijven toekennen aan een circus die de wet aan haar laars lapt.

Zowel Ann De Greef als de heer Fischer, eigenaar van de vos, zijn verhoord door de bijzondere veldwachters van het Domein Bokrijk. Er is proces verbaal opgesteld en het is nu wachten op een beslissing van de Procureur des Konings.

Voor meer info: Ann De Greef: 02/ 245 29 50 - 0477/ 53 42 02

Zoekwoorden:

Deel: ' Belgische aktiegroep GAIA tegen circusnummer met vos '
Lees ook