Ministerie van Middenstand en Landbouw België

14/02/2000

PERSBERICHT

NIEUW VOUWBLAD "DE MET UITSTERVEN BEDREIGDE PLANTENSOORTEN EN DE REIZIGER"

Het Ministerie van Middenstand en Landbouw deelt mee dat een nieuw vouwblad De met uitsterven bedreigde plantensoorten en de reiziger' zopas verschenen is.

Tijdens uw reis hebt u misschien zin om planten of producten ervan te kopen. Zorg ervoor enkel artikelen te kopen die u wettelijk in België mag invoeren. Veel plantensoorten zijn immers met uitsterven bedreigd en dus beschermd door de CITES-conventie.
De bedreigde plantensoorten en de producten ervan zijn aan een systeem van in- en uitvoervergunningen onderworpen en naargelang hun beschermingsgraad ingedeeld in vier bijlagen.

Dit vouwblad licht deze reglementering beknopt toe en geeft aan welke vergunningen en certificaten vereist zijn. Achteraan vindt u een lijst met nuttige adressen van de bevoegde Dienst Plantenkwaliteit en
-bescherming (DG 4) die u meer inlichtingen kan verstrekken.

Dit vouwblad is gratis te verkrijgen bij:

Ministerie van Middenstand en Landbouw

Dienst Informatie
WTC III - 17de verdieping
S. Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel. (02)208 45 42/38
Fax (02)208 45 40
Email : brochures@cmlag.fgov.be
met de vermelding Vouwblad : De met uitsterven bedreigde plantensoorten en de reiziger'


Deel: ' Belgische brochure over met uitsterven bedreigde planten '
Lees ook