Vlaamse Volksunie

Eetwareninspectie verbaliseert handelaars in zuigelingenvoeding en materniteiten (17/07/01)

De Eetwareninspectie heeft de afgelopen maanden vier procesverbalen opgesteld omdat het verbod op gratis zuigelingenvoeding niet wordt nageleefd in de materniteiten. Dat blijkt uit het antwoord op een vraag van VU&ID-europarlementslid Bart Staes aan minister Magda Aelvoet van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over het koninklijk besluit over zuigelingenvoeding.

"Aangezien de Eetwareninspectie met overleg geen afdoende resultaten heeft geboekt om deze praktijken definitief te stoppen, werd besloten om repressiever op te treden", aldus Aelvoet. Met haar nieuwe aanpak gaat de minister in op het verzoek van europarlementslid Staes om komaf te maken met de reeds jarenlang aanslepende onwettige promotie van zuigelingenvoeding. Het koninklijk besluit verbiedt "fabrikanten en handelaren van volledige zuigelingenvoeding gratis of afgeprijsde producten, monsters of andere reclamegeschenken aan te bieden aan het publiek of aan zwangere vrouwen, moeders of hun gezinsleden, rechtstreeks of onrechtstreeks met inschakeling van het stelsel van de gezondheidszorg of van daarin werkzame personen".

De producenten en verdelers beweren dat ze sinds de invoering van het koninklijk besluit niet langer stalen aan moeders geven. "Desondanks blijft het uitdelen van gratis stalen - en dus reclame voor zuigelingenvoeding - een zeer gangbare praktijk in de kraamafdelingen van de ziekenhuizen. Het koninklijk besluit wordt dus flagrant met voeten getreden", zo stelde Staes vast. "Slechts één ziekenhuis voldoet aan de voorwaarden om als babyvriendelijk ziekenhuis te worden beschouwd, met name het AZ Sint-Jan. De aanpak van de fabrikanten en handelaren is niet alleen onwettig en strijdig met de internationale codes. Ze doorkruist ook de doelstellingen van het - nog op te richten
- Federaal Borstvoedingscomité dat met z'n initiatieven de borstvoeding wil bevorderen omwille van de volksgezondheid."

Staes verwelkomt het initiatief van de Eetwareninspectie van harte. De overheid heeft al te lang getalmd om de naleving van het koninklijk besluit inzake zuigelingenvoeding af te dwingen op het terrein. Zo heeft de Eetwareninspectie de betrokken partijen sinds de inwerkingtreding van het besluit (oktober '93) meermaals gewezen op de problemen van het gratis verdelen van stalen. De fabrikanten van zuigelingenvoeding en de materniteiten gaven totnogtoe nooit gehoor aan de verzoeken van de Eetwareninspectie en het ministerie van Volksgezondheid.

Auteur:
VU&ID-fractie - Europees Parlement
Bart Staes - Lid van het Europees Parlement

Meer informatie:
Contactpersoon: Filip Vandenbroeke
Telefoon: 02/284.7.642.
Fax: 02/284.9.642.
E-post: fvandenbroeke@europarl.eu.int
Url: http://bartstaes.vu.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Belgische eetwareninspectie verbaliseert handelaars '
Lees ook