Vlaamse Volksunie

Sorry, de winkel is dicht (05/09/01)

Bij bevelschrift van 9 augustus 2001 besloot de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent de negende (burgerlijke) kamer tijdelijk op te schorten.

Op 22 augustus 2001 schreef de griffier aan de rechtzoekenden wiens zaak voor die kamer vastgesteld was, een brief. Daarin werd meegedeeld dat de zaak van deze mensen onbepaald uitgesteld wordt en dat ze zodra mogelijk met behoud van de reeds verkregen rangorde terug opgeroepen zal worden. Het Hof zal de toestand op 15 februari 2002 in het algemeen, en die van de negende kamer in het bijzonder, opnieuw onderzoeken.

Anderzijds vernemen we dat de minister reeds voor de tweede maal een door de Hoge Raad voorgedragen kandidaat voor een van de openstaande plaatsen van raadsheer in dit hof zou geweigerd hebben.

Justitie sluit dus voor een aantal maanden zes, zeven of meer ? een van zijn winkels.
Niet dat er geen vraag is. Alleen is er geen personeel.

Op die manier zal het nog lang duren voor het vertrouwen in justitie hersteld is. Een paar honderd mensen die wachten op een uitspraak in beroep krijgen een laconiek bericht dat hun geschil voor onbepaalde tijd uitgesteld is. Geen paniek echter, de toestand wordt opnieuw bekeken op 15 februari 2002.

Alle retoriek over management ten spijt, alle aanvullende kamers in de hoven van beroep ten spijt, worden in bouwzaken in West- en Oost-Vlaanderen voor onbepaalde tijd geen arresten geveld.

Een en ander roept heel wat vragen op. Zijn er onvoldoende magistraten, ook om een tijdelijke kamer op te richten? Waarom weigert de minister tot twee maal toe een door de Hoge Raad voorgedragen kandidaat voor het ambt van raadsheer precies in dit Hof van Beroep in Gent? Moet er niet gesleuteld worden aan de lange doorlooptijden van de benoemings- en aanwijzingsprocedures? Wordt het geen tijd om aan de korpschefs echte managementbevoegdheden te geven, met eigen beslissingsmacht en daarmee overeenstemmende verantwoordelijkheid?

Bijgevoegd vindt u het verzoek tot interpellatie dat daaromtrent vandaag ingediend wordt.

Auteur:
VU-kamerfractie
Geert Bourgeois, VU-kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@vu.be
Url: www.vu.be

Deel: ' Belgische Justitie sluit gedeeltelijk voor aantal maanden '
Lees ook