expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: onderscheiding voor oud-verkeersraad

BELGISCHE KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR OUD-VERKEERSRAAD

De Nederlandse oud-verkeersraad in België, mr. R.L.M. Schreurs, heeft uit naam van de Belgische koning Albert II het 'ereteken van Officier in de Kroonorde' ontvangen vanwege zijn inzet voor de Belgisch-Nederlandse betrekkingen. Van 1992 tot 1998 was de heer Schreurs als verkeersraad verbonden aan de Nederlandse ambassade in Brussel en aan de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie. Hij behartigde daar de belangen van de diverse beleidsterreinen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

In de betrekkingen tussen België en Nederland was Schreurs vooral intensief betrokken bij het akkoord tussen beide landen over de Hoge Snelheidslijn (HSL) en bij de waterverdragen (Schelde en Maas)

Hans Scholten, 070-3516544

13 jul 99 09:49

Zoekwoorden:

Deel: ' Belgische koninklijke onderscheiding voor oud-verkeersraad '
Lees ook