Belgische Krijgsmacht---

Persmededeling 65 van 20 juni 2002

Belgische militaire en civiele hulpverleners naar IJsland BE-FAST interventieteam in Navo-oefening Cooperative Safeguard
---

Van maandag 24 juni tot maandag 01 juli nemen ongeveer 90 Belgische militairen en civiele hulpverleners deel aan de NAVO/Pfp rampenbestrijdingsoefening "Cooperative Safeguard" in IJsland.

Bij deze oefening staat de internationale hulpverlening na een vulkaanuitbarsting centraal. Er wordt geoefend op de evacuatie van bedreigde dorpen, grootschalige medische opvang en het vinden en redden van bedolven slachtoffers.

België stuurt B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), de snelle interventie-eenheid voor natuurrampen en humanitaire catastrofes. B-FAST is een interdepartementeel coördinatieorgaan van Buitenlandse Zaken voor de inzet van Belgische reddingshulp. B-FAST ging vorig jaar oefenen in Benin op het droppen van voedsel met C-130's en was reeds operationeel bij overstromingen in de Oekraïne, aardverschuivingen in Algiers en de vulkaanuitbarsting in Goma (Congo).

Het Belgische team voor Cooperative Safeguard bestaat uit militairen van de Genie en de Medische Component, en 60 brandweerlui van het Detachement voor Interventie bij Rampen (DIR).
Deze brandweerlui zijn afkomstig uit korpsen verspreid over het ganse land, en zijn opgeleid tot experts in het zoeken naar slachtoffers bij rampen.
De Belgische militairen zullen een noodtentenkamp bouwen en een medische antenne voor dringende medische hulp leveren. Het materiaal wordt overgevlogen door C-130 Herculestoestellen van de Luchtcomponent.

Naast 90 Belgen zijn er nog een 300 hulpverleners actief uit de Navo-landen Canada, Denemarken, IJsland en de Verenigde Staten en de Partnerschapslanden Estland, Litouwen, Ierland, Oostenrijk, Roemenië, Slovakije, de Oekraïne, Oezbekistan en Zweden.

Voor meer informatie : contacteer
SID
Kwartier Koningin Elisabeth
Tel : 02/701.39.50 - Fax : 02/701.48.62 - email : press@js.mil.be

Deel: ' Belgische militaire en civiele hulpverleners naar IJsland '
Lees ook