Language: NL Ministerie van Buitenlandse zaken België

Category: Communiqué Date: 24/05/02

De Belgische regering betreurt VN-rapport over conflictdiamant uit Angola
DE BELGISCHE REGERING BETREURT VN-RAPPORT OVER CONFLICTDIAMANT UIT ANGOLA.

De Task Force Diamant die vertegenwoordigers van de Federale overheid en de diamantsector groepeert en die door de regering werd belast met het opvolgen van de problematiek van conflictdiamant, betreurt het eenzijdige karakter van het onderzoeksrapport van het VN-Controlemechanisme op de sancties tegen de Angolese rebellenbeweging UNITA.

De Task Force Diamant wijst er op dat het eenzijdig belichten van de Antwerpse diamanthandel in het rapport blijkbaar het gevolg is van het feit dat de Belgische overheid en de diamantsector op een uiterste transparante en constructieve wijze aan de onderzoeksactiviteiten van het VN-panel hun medewerking hebben verleend.

De Task Force Diamant stelt anderzijds positieve elementen vast in het VN-rapport met name dat de Belgische autoriteiten reeds verschillende gerechtelijke acties ondernamen op basis van eigen onderzoek en aangevingen vanuit de VN en de sector. Het gaat hier meer bepaald over het door België uitgevaardigde internationaal aanhoudingsmandaat tegen Victor Bout (zie § 69-71), de aanhouding van de Libanese diamantair Samih Ossailly en Sanjivan Ruprah, de rechterhand van Victor Bout (zie § 189 tot 192). Op basis van het huidige VN-rapport heeft het Antwerpse Parket trouwens onmiddellijk een gerechtelijk onderzoek geopend tegen de firma Limo-diamonds dat in het rapport vernoemd werd. In dit verband betreurt de Task Force Diamant dat het VN-panel, in weerwil van gemaakte afspraken, nagelaten heeft om de Belgische autoriteiten zo snel mogelijk in te lichten over de door haar vastgestelde of vermoede inbreuken inzake diamanthandel.

De VN stelt anderzijds dat dankzij de transparante en controleerbare Belgische invoerstatistieken de reële waarde van de Tanzaniaanse export aan het licht kwam (zie § 108) , de hoeveelheid illegale diamant uit de DRCongo verscheept naar Antwerpen, sterk afgenomen is in 2001 (zie § 173). Het VN -rapport benadrukt het belang van de Belgische invoerstatistieken (zie § 178). In dit verband stelt de Task Force diamant zich vragen bij het uitblijven van informatie in dit rapport over andere invoercentra in de wereld. De Task Force Diamant hoopt dat de transparante en constructieve medewerking die door de Belgische autoriteiten en de private sector aan de dag wordt gelegd door het VN-panel op waarde wordt geschat en geen aanleiding geeft tot betreurenswaardige verdachtmakingen.

Dit toont aan dat de aangeraakte probleemgevallen niet te wijten zijn aan een slechte controle in Antwerpen maar eerder aan een gebrek aan betrouwbare elementen uit het land van herkomst.

Daarom pleit de Task Force Diamant voor het verder uitbouwen van een performant en geloofwaardig internationaal controlemechanisme, waarmee op sluitende wijze alle schakels in de handel en de bewegingen van diamant in kaart kunnen gebracht worden. Het is daarbij van het grootste belang dat de Europese Commissie op elk van die niveau's voldoende waarborgen in het controlesysteem inbouwt waarmee de infiltratie van illegale en conflictdiamant in de legale diamanthandel kan vermeden en bestreden worden.

De Task Force Diamant heeft in een brief aan de Voorzitter van het VN Monitoring Mechanism haar aanmerkingen op het desbetreffende rapport kenbaar gemaakt.

Deel: ' Belgische regering betreurt VN-rapport over conflictdiamant uit Angola '
Lees ook