Gemeente Leiden

Meldpunt ook regionaal actief

Bellen bij overlast

Geluidsoverlast van de buurman, stankoverlast of zorgen over een buurtbewoner. Het Meld- en Regelpunt Ernstige Overlast & Bemoeizorg wordt er steeds vaker bij betrokken. Het meldpunt verwijst naar hulpverlenende instanties. Soms gaan de sociaal-psychiatrische medewerkers zelf op pad. Doel: overlast tegengaan en waar nodig hulp bieden.

CULTUUR EN EDUCATIE - 'Meldpunt is eigenlijk een verkeerd woord. Vangnet zou beter zijn', meent Marianne Passchier van de gemeente. Want in de meeste gevallen grijpen de medewerkers van het meldpunt niet zelf in, maar coördineren zij de zorg en mobiliseren ze andere hulpinstanties. Zoals bijvoorbeeld de Rijngeestgroep, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Holland, of Parnassia in geval van verslavingshulpverlening. Omdat het meldpunt van de GGD zowel oog heeft voor de melder als voor de overlastveroorzaker, die vaak zelf in de problemen zit, krijgt het initiatief financiële ondersteuning van de gemeente.

Zevenhonderd meldingen

In 1997 begon het Meld- en Regelpunt Ernstige Overlast & Bemoeizorg van de GGD Zuid-Holland Noord als een proef in Leiden. Inmiddels is het niet alleen hier bekend, maar ook in de omliggende regio, de Rijnstreek en de Bollenstreek. Vorig jaar kwamen in totaal ruim zevenhonderd meldingen binnen. In de eerste helft van dit jaar zijn er al zo'n vijfhonderd meldingen geregistreerd. Veel mensen in probleemsituaties zijn als gevolg hiervan benaderd door het meldpunt. Meestal kennen de overlastgevers hun eigen problematiek. Marianne Passchier: 'Buren maken zich bijvoorbeeld echt zorgen over de buurman die zichzelf en zijn huis verwaarloost. Het meldpunt kan, via de woningbouwvereniging en andere instanties, vervolgens hulp bieden. Het mes snijdt aan twee kanten, want mensen worden geholpen en verdere overlast wordt voorkomen.'

Overlast melden

Last van langdurige geluidsoverlast? Bang dat er iets mis is met de buurman? Dat hij zichzelf verwaarloost? Iedereen die in Leiden of omgeving overlast ondervindt die niet van dringende aard is, kan op werkdagen tussen negen en twaalf uur 's ochtends bellen met het Meld- en Regelpunt Ernstige Overlast & Bemoeizorg (071-5163350). Buiten deze uren is een boodschap in te spreken op het antwoordapparaat. De medewerkers van het meldpunt bellen dan zo snel mogelijk terug.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bellen bij overlast in Leiden '




Lees ook