MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

Bellen tegen rellen : aftrap meldpunt voetbalvandalisme

Persbericht CIV

23 november 1999

BELLEN TEGEN RELLEN: AFTRAP MELDPUNT VOETBALVANDALISME

Onder het motto 'Bellen tegen Rellen' is sinds kort het meldpunt voetbalvandalisme (telefoonnummer: 0900-1433 22ctpm) operationeel. Het meldpunt is ondergebracht bij het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme in Utrecht.
Met deze speciale telefoonlijn kunnen burgers de politie, KNVB en clubs van informatie voorzien die gerelateerd is aan voetbalvandalisme.
Het meldpunt moet de informatiepositie van de politie verbeteren. Preventie en opsporing van voetbalgeweld kunnen hiermee worden vergemakkelijkt. De informatie die bij het meldpunt binnenkomt wordt eenduidig gewogen, bewerkt en vervolgens doorgestuurd naar de belanghebbende instanties. Dat kan een politiekorps zijn maar ook de KNVB of een voetbalclub. Het is mogelijk om tips anoniem te melden. Onderzoek door het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme heeft uitgewezen dat er bij de politie een duidelijke behoefte bestaat aan een meldpunt voor voetbalvandalisme. In Engeland zijn goede ervaringen opgedaan met een dergelijk meldpunt.

Voordat wordt besloten tot structurele invoering van het telefonische meldpunt is nu gestart met een proef die loopt tot 1 augustus 2000. Na die periode wordt de werking ervan geëvalueerd. Bij gemeten succes zal de lijn een vaste plaats krijgen bij de bestrijding van voetbalvandalisme.
Tijdens kantooruren staat een medewerker van het CIV de beller te woord. Op andere tijden is het meldpunt bereikbaar via een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Het meldpunt is ook via e-mail bereikbaar (meldpunt0900-1433@planet.nl). Inmiddels zijn de 'Bellen tegen Rellen' posters verzonden aan onder andere amateurvoetbalverenigingen. Ook verschijnt in de huis-aan-huisbladen een artikel over het meldpunt.
--------------------------------------------------------------------

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Voor nadere informatie over het meldpunt kunt u contact opnemen met Henk Groenevelt van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, telefoon 030-2397213.

23 nov 99 09:36

Deel: ' Bellen tegen rellen aftrap meldpunt voetbalvandalisme '
Lees ook