Provincie Noord-Brabant

 
 |Datum     | |9 juni 2011  | |Nummer    | |117      | 

Beloning voor spitsmijders Hovenring Eindhoven

Automobilisten die vaak tussen Eindhoven en Veldhoven én in het centrum van Eindhoven rijden, kunnen nu ook meedoen met de proef 'Spitsmijden in Brabant'. Bij de aanleg van het nieuwe kruispunt, de Hovenring, wordt namelijk extra verkeershinder verwacht op dat traject. In de proef ontvangen deelnemers een beloning wanneer zij de spits in de centra van Eindhoven en 's-Hertogenbosch mijden. Met Spitsmijden willen provincie en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven de verkeershinder verminderen en tegelijkertijd nieuwe ervaring opdoen over de effecten van belonen in het verkeer.

Automobilisten die in aanmerking komen kunnen zich vanaf zaterdag 11 juni inschrijven voor deelname. De verkeershinder rond de aanleg van het nieuwe kruispunt tussen Veldhoven en Eindhoven, de Hovenring, is te verwachten vanaf 14 juni. Dan worden het kruispunt op de as Noord-Brabantlaan en Heerbaan (ter hoogte van Heistraat en Meerhoven) en de toeleidende wegen gedurende 28 weken afgesloten.


Spitsmijden in Brabant

Met de proef onderzoeken de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), wat automobilisten er toe kan bewegen vrijwillig een andere keuze te maken dan in de spits de stad in of uit te rijden. Doel is om kennis op te doen over de invloed van een beloning en informatie op het reisgedrag van automobilisten. Deze kennis draagt bij aan het oplossen van toekomstige bereikbaarheidsproblemen in de steden van Noord-Brabant en Nederland.

Gedeputeerde Ruud van Heugten ziet Spitsmijden bij de Hovenring als een mooie aanvulling op de proef: "Spitsmijden kan ook een effectief instrument zijn om in te zetten bij toekomstige wegwerkzaamheden".

Deelnemers aan het project ontvangen een geldbedrag dat kan oplopen tot zo'n E 100,- per maand, als zij de spits in Eindhoven en 's-Hertogenbosch mijden. Meer informatie vindt u op www.spitsmijdeninbrabant.nl.

Deel: ' Beloning voor spitsmijders Hovenring Eindhoven '


Lees ook