Beloningsontwikkeling 1e kwartaal 2006

Eprom Beloningsmonitor 1e kwartaal 2006

DEN HAAG, 20060519 -- Het gemiddelde bruto loon is in het eerste kwartaal van 2006 gestegen met bijna 2% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2005. Het bruto salaris van economisch gerelateerde beroepen stijgt sterk.


Directeur Joop Schmit:
"Vanaf heden gaat Eprom organisatie adviseurs elk kwartaal een beloningsmonitor publiceren waarin de vijf grootste stijgers en dalers worden aangegeven.
Deze lijst wordt aangevuld met verklaringen van de beloningsontwikkelingen.
De lijst van het eerste kwartaal van 2006 ziet er als volgt uit:

Stijgers en Dalers 1e kwartaal 2006, ten opzichte van het 4e kwartaal van 2005.
 Stijgers: Beroepsgroep     Stijging in % Vermogensbeheerders     25,5 Financieel-economische strategen 12,9 Commerciële strategen    9,3 Verkoopservice      9,2 Adviseurs strategie & organisatie 3,7 Dalers: Beroepsgroep       Daling in % Medewerkers Administratieve Organisatie  -8,4 Journalisten, PR en voorlichters   -4,3 Medewerkers Personeelszaken     -3,3 Distributiemedewerkers (post en logistiek) -2,9 Personeelsadviseurs       -2,3 
Deze cijfers blijken uit het continue marktonderzoek van de Eprom loonindex (www.loonindex.nl) waarbij circa 13000 waarnemingen van feitelijk betaalde bruto salarissen in het 1e kwartaal van 2006 zijn vergeleken met circa 17000 waarnemingen van het 4e kwartaal 2005."


Groeiende economie
De gemiddelde loonstijging bevestigt de economische groei. Vanuit de beloningspraktijk van Eprom zien wij dat de verschuiving binnen de beroepsgroepen de positieve economische ontwikkeling volgt. Financiële en Commerciële beroepen zitten duidelijk in de lift en de ondersteunende en minder bedrijfsmatige beroepen zijn in hun gemiddelde beloning achteruit gegaan.


Sterke regio's
In relatie tot de salarisgroei van economisch gerelateerde beroepen, is het interessant om naar de volgende door ons waargenomen regionale bewegingen te kijken.
 Provincie groei van de gemiddelde beloning in % Utrecht    8,3 Groningen   5,5 Gelderland   3,4 Noord-Brabant  2,9 Zuid-Holland  2 Noord-Holland  0,5 Drenthe    0,2 Overijssel   -0,3 Friesland   -0,5 Limburg   -1,8 Zeeland   -2,3 Flevoland   -6 

Hieruit zou je kunnen opmaken dat de economie gedreven beroepen zich vooral bevinden in de provincies Utrecht, Groningen, Gelderland, Noord Brabant en Zuid Holland.

Vermeende ICT-schaarste
Wat ons verder opvalt is dat de actueel gesignaleerde knelpunten in het arbeidsmarktsegment voor ICT-functies zich helemaal niet vertaalt in een noemenswaardige stijging van de salarissen (onze waarnemingen komt gemiddeld uit op 0,4%). Wellicht is het wederom niet zo erg gesteld met de schaarste aan ICT-professionals en is er weer een herhaling aan de orde van overtrokken schaarsteberichten van de beroepsgroep die tot nu toe altijd hebben geleid tot hogere beloningen. Het uitblijven van beloningsstijgingen in deze beroepsgroep kan betekenen dat de ICT-sector het hyperen heeft afgeleerd en steviger met beide benen op de grond blijft staan.

De andere in de media gemelde schaarste aan Accountants blijkt overigens wél uit onze waarnemingen. Hier is de beloning met ongeveer 10% gestegen.

Eprom organisatie adviseurs
Wij zijn als organisatie adviseurs gespecialiseerd in resultaatgerichtheid en beloningsvraagstukken. Bij organisatieadvies richten wij ons op het versterken van personeelsprestaties en het goed in balans brengen van beloning met feitelijke toegevoegde waarde van medewerkers voor hun organisatie.
Wij bestaan sinds 1991, zijn gevestigd in Den Haag en werken voor:
- grote ondernemingen zoals KPN, ABN AMRO, AKZO NOBEL, KAPPA en KLM
- gemeenten en provincies
- zorginstellingen
- bedrijven in het MKB-segment.
Eprom heeft momenteel een omvang van zestien adviseurs.
Meer informatie is te vinden op www.eprom.nl/

Voor vragen over dit persbericht kunt u direct contact opnemen met Joop Schmit, telefoon 0621243940, email joop@eprom.nl

Deel: ' Beloningsontwikkeling 1e kwartaal 2006 '
Lees ook