Nederlandse Vereniging van journalisten

Beloningssysteem ingeperkt
Een grote groep huis-aan-huisbladjournalisten kan een betere beloning tegemoet zien. Maar de nieuwe beloningssystematiek wordt wel ingeperkt, zo blijkt uit het bindende advies van Eric van Erp. Rond salarisschaal 4 worden 'schotten' geplaatst.
NVJ en werkgeversorganisatie VSHU bereikten eind 1998 na vele jaren van gesteggel een akkoord over een nieuwe beloningsstructuur voor de huis-aan-huisbladjournalisten. Er werd een complex stelsel afgesproken, waarbij de eenvoudigste werkzaamheden werden geplaatst in functiefamilie I (salarisschalen 1 en 2). Voor redacteuren met een zwaardere verantwoordelijkheid was er functiefamilie II (salarisschalen 2, 3 en 4) en leidinggevenden zouden een plaats krijgen in functiefamilie III (salarisschalen 4 en 5). Voor vaststelling van de functiezwaarte werd een matrix ontworpen: meer kruisjes leverde een hogere classificatie op.
Bij de nadere uitwerking van het akkoord bleken werkgevers en werknemers echter ernstig met elkaar van mening te verschillen over de gemaakte afspraken. De NVJ was van oordeel dat binnen de afgesproken functiefamilies bij voldoende groei van kennis en ervaring als vanzelf de hoogste salarisschaal kon worden gehaald. Voor de VSHU was zoiets alleen maar mogelijk zijn als er op een gegeven moment een vacature zou ontstaan waarvoor binnen de functiefamilie de hoogste salarisschaal van toepassing was.
Uitvoerig overleg bracht beide partijen niet dichter bij elkaar. Daarom werd Van Erp afgelopen zomer gevraagd een bindende uitspraak te doen over het CAO-conflict. Hij heeft gezocht naar een oplossing die aan beide partijen tegemoet komt. Wat er op neer komt dat voor redacteuren in functiefamilie II alleen een automatische doorstroming kan plaatsvinden van salarisschaal 2 naar schaal 3. Een plaatsing in schaal 4 is vervolgens afhankelijk van de functie-inhoud. Voor leidinggevenden in functiefamilie III geldt dat de overstap van salarisschaal 4 naar schaal 5 afhankelijk is van de persoon. Van Erp bestudeerde alle notities en verslagen en sprak met diverse betrokkenen en enkele outsiders. Hij meent dat er in het onderhandelingsproces geen vuile streken zijn uitgehaald. Er is met open vizier onderhandeld. Wel heeft hij kritiek op de verslagen, die niet eenduidig bleken te zijn.
Volgens NVJ-secretaris Yvonne Dankfort kan nu pas een begin worden gemaakt met de uitvoering van het nieuwe beloningsstelsel. Het feit dat nog moet worden begonnen met functieomschrijvingen en functioneringsgesprekken, maakt dat de introductie van het stelsel opnieuw op de CAO-agenda komt te staan. De huidige CAO loopt 31 december aanstaande af.

Deel: ' Beloningssysteem huis-aan-huis bladen ingeperkt '
Lees ook