Euronext deelt mee - 12/06/2002

BELRECA N.V. -Inschrijving - Aanvraag tot opneming.

BELRECA N.V. -Inschrijving - Aanvraag tot opneming. - Gewone aandelen
- ISINcodenummer: BE0020575115 - SRW codenumer 20575.11 - Stock code: BELR 1) Inschrijving: De vennootschap naar Belgisch recht BELRECA biedt 105.198 nieuwe gewone aandelen met VVPR-strip aan via een openbaar bod tot inschrijving aan de bestaande aandeelhouders, (met voorrangsrecht , cp. 33) en aan het publiek, (zonder voorrangsrecht). Voornaamste kenmerken van het bod: - Verhouding: 1 nieuw gewoon aandeel met VVPR-strip, genot 01.01.2002 (cp. 34 t/m 60 aangehecht) voor 2 oude gewone aandelen in bezit , tegen afgifte van cp 33. - Inschrijvingsprijs : EUR 61,60 per ingeschreven aandeel met VVPR-strip. - De nieuwe gewone aandelen en de nieuwe couponbladen VVPR-strips zullen in coupures van 1-10-50 en 100 geleverd worden. - Notering van de oude aandelen ex-voorrangsrecht (cp 33) op de Tweede Markt van Euronext Brussels (Groep A9) : vanaf maandag 17.06.2002. - Het voorrangsrecht (cp. 33 ) zal niet genoteerd worden en zal waardeloos verklaard worden na 26.06.2002, afsluitingsdatum van de inschrijving. De orders in het orderboek van NSC op 14.06.2002 zullen na beurs geannuleerd worden. Bijgevolg dienen de leden van de markt, op maandag 17.06.2002 vóór de opening van de markt, de nieuwe orders van hun klanten in te brengen. -Inschrijving: 1. ten onherleidbare titel (met voorrangsrecht): vanaf 17.06.2002 tot en met 26.06.2002 (17 u). 2. ten herleidbare titel (zonder voorrangsrecht): vanaf 17.06.2002 tot en met 26.06.2002 (17 u). - Kosten: geen kosten bij de hierondervermelde loketinstelling, behalve de taks op de beursverrichtingen van 0,35% voor de inschrijving op de nieuwe effecten (met max. EUR 250,- per verrichting) en desgevallend de taks van 0,2% voor de materiële levering van effecten aan toonder. De kosten die zouden worden geëist door financiële tussenpersonen die geen loketinstelling zijn en bij wie de orders werden ingediend, zijn eveneens ten laste van de inschrijvers. - Prospectus : beschikbaar vanaf 17.06.2002 bij Van De Put & C° Effectenbank CVA Mechelsesteenweg, 203 2018 Antwerpen Tel : 03/230.98.19. - Loketinstelling: Van De Put & C° Effectenbank CVA 2) Aanvraag tot opneming De Marktautoriteit ontving een aanvraag tot opneming op de Tweede Markt van Euronext Brussels van : - 105.198 nieuwe gewone aandelen , cp. 34 en volgende aangehecht, die uitgegeven zullen worden op het einde van het openbaar bod tot inschrijving hierboven vermeld. N.B. : De 105.198 couponbladen « VVPR-strip », cp.34 en volgende aangehecht, zullen enkel op de « Openbare Veilingen » genoteerd worden. - Financiële Dienst: : Van De Put & C° Effectenbank CVA.

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' BELRECA N.V. -Inschrijving - Aanvraag tot opneming '
Lees ook