Gemeente Tilburg


15-2-99

STEM 3 maart Tilburg is 't waard

Bemensing stembureaus verdubbeld

Deze week heeft het college van b&w de mensen benoemd die op woensdag 3 maart op de stembureaus zitten. Het gaat om in totaal 618 stembureauleden, variërend van voorzitter, operator, host of hostess tot degene die het kiesregister bijhoudt. Vierenvijfig mensen staan op de reservelijst voor het geval de nu benoemde stembureauleden om een of andere reden hun taak op 3 maart niet kunnen vervullen. Zaten er voorheen drie mensen op het stembureau, nu zijn het er zes. Een verdubbeling dus. Daar heeft het college voor gekozen, omdat het zowel om gemeenteraadsverkiezingen als om de verkiezing van Provinciale Staten gaat en men er voor wil zorgen dat op die dag alles soepel verloopt.

Stembureau
Op ieder stembureau zitten zes mensen. Dat zijn de voorzitter, twee operators die de stemcomputer bedienen, iemand die het kiesregister bijhoudt en twee gastheren of -vrouwen die de mensen begeleiden en uitleg geven hoe om te gaan met de stemcomputer. Alle Tilburgers die mogen stemmen hebben een oproepingskaart ontvangen: een witte kaart wanneer men zowel voor de gemeenteraad als voor Provinciale Staten mag kiezen en een gele wanneer men alleen voor de gemeenteraad mag stemmen.
In totaal zijn er 103 stembureaus: in Tilburg 94, in Berkel-Enschot 5 en in Udenhout 4. Elk district heeft zijn eigen stembureau. Waar men moet stemmen staat vermeld op de oproepingskaart. Men kan op woensdag 3 maart stemmen van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Een tip: wanneer men tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur komt is het niet zo druk en loopt men minder kans lang te moeten wachten.

Stemcomputer
Voor het stemmen maakt Tilburg voor de tweede maal gebruik van stemcomputers met zogeheten touchscreens, computerschermen die door aanraking het stemmen mogelijk maken. Om lange wachttijden zo veel mogelijk te voorkomen wordt op alle stembureaus een computer met twee touchscreens geplaatst waarop gelijktijdig gestemd kan worden. Bovendien wordt op enkele stembureaus waarvan uit ervaring bekend is dat er veel mensen komen stemmen, vier schermen geplaatst.

Oefenen
In de diverse publicaties over de verkiezingen staat uitgebreid vermeld hoe om te gaan met de stemcomputer. Zoals vermeld wordt op het stembureau ook nog uitgelegd hoe de stemcomputer werkt. Wil men vooraf wat ervaring op doen, dan kan dat. In het Gemeentelijk Informatiecentrum is een stembureau nagebootst waar op de stemcomputer geoefend kan worden. Wil men in groepsverband oefenen neem dan vooraf even telefonisch contact op met het Gemeentelijk Informatiecentrum, telefoon 535 8575. Ook staan er stemcomputers opgesteld in de stadswinkels Reeshof, Berkel-Enschot en Udenhout. Speciaal voor ouderen zijn door de gemeente afspraken gemaakt met diverse verzorgingstehuizen om met de stemcomputer langs te komen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bemanning stembureaus Tilburg verdubbeld '
Lees ook