NATURE-EMBARGO TOT 26 JANUARI 2000, 20.00 uur

BEMESTING RIJSTVELDEN VERMINDERT UITSTOOT BROEIKASGAS METHAAN

NIEUWERSLUIS - Uit het Nature-artikel (27 januari) van NIOO-onderzoeker Paul Bodelier en zijn Europese collega's blijkt dat rijstvelden veel minder methaan uitstoten bij een zwaardere bemesting met stikstof. De mest stimuleert namelijk 'methaan-etende' bacteriën - precies het tegenovergestelde van wat de onderzoekers verwachtten.

Methaan is een broeikasgas dat grotendeels ontsnapt uit rijstvelden - tot 20 % van het wereldwijd totaal - en natuurlijke wetlands met bijvoorbeeld riet. De wereldbevolking blijft groeien en zal zich moeten voeden: dat betekent steeds meer rijst verbouwen. Hiervoor is ook veel meer kunstmest nodig. Helaas remt de stikstofhoudende (ammonium-) kunstmest de natuurlijke afbraak van methaan door bacteriën, volgens de huidige opvattingen. Deze 'methaan-oxiderende' bacteriën houden zich vlak bij de ZUURSTOF-LEKKENDE rijstwortels op. Met zuurstof kunnen ze namelijk het methaangas afbreken: wel tien tot 65 procent van al het methaan in rijstvelden onderscheppen ze zo voor het de lucht in gaat. De bemesting zou deze bacteriën remmen en zo de uitstoot van het broeikasgas methaan verhogen in de komende decennia met toenemende rijstproductie.

Uit het onderzoek van Bodelier en zijn collega's, uitgevoerd bij het Max Planck Instituut voor Terrestrische Microbiologie in Marburg (D.), blijkt nu het tegenovergestelde: de bemesting stimuleert de methaan-etende bacteriën juist! NIOO-er Paul Bodelier: "We waren zeer VERBAASD! De voorspelling die iedereen gebruikt, klopt dus helemaal niet. Die is afgeleid van de situatie in droge akkers en niet in natte rijstvelden. Zonder stikstof breken de bacteriën het methaangas niet af, maar bemesting maakt ze meteen actief." Het resultaat is dat er minder broeikasgas opborrelt uit de rijstvelden de lucht in. In de proefopstelling kwam er bijna 60 procent minder methaan vrij.

De conclusies van dit Europese onderzoeksproject maken een compleet andere benadering van het bemestingseffect op de methaan-afbrekertjes noodzakelijk. Onderzoekers en beleidsmakers zullen dit moeten inbouwen in hun broeikas-voorspellingen. Ecoloog Bodelier schetst de maatschappelijke context: "Methaan interesseert de boeren natuurlijk niks: het gaat om meer rijst. Maar de consequenties van de teelt moeten ook aandacht krijgen." De enige biologische manier om het broeikasgas methaan af te breken, is via de bacteriën. Deze bacteriën zijn trouwens ook in staat zijn om allerlei VERONTREINIGINGEN in bodem of water op te ruimen. Belangrijke beestjes kortom.

Welke bacteriën voor deze onverwachte reactie verantwoordelijk zijn, konden de onderzoekers ook achterhalen. Dit is een grote vooruitgang, omdat het erg moeilijk is om de identiteit van op dat moment actieve bacteriën te achterhalen. De onderzoekers gebruikten onder andere vetzuren die de piepkleine organismen in hun celmembraan (HUN 'JAS') hebben zitten.

Het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) maakt deel uit van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het Centrum voor Limnologie in Nieuwersluis bestudeert de ecologie van het zoete water.

Meer informatie bij:

· onderzoeker dr. Paul Bodelier, NIOO-CL, adres idem, tel. 0294-239310 (300), fax 0294-232224, e-mail bodelier@cl.nioo.knaw.nl


· voorlichter ir. Froukje Rienks, NIOO, Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis, Postbus 1299, 3600 BG Maarssen, tel. 0294-239303 (300), fax 0294-232078, e-mail rienks@nioo.knaw.nl

Artikel: Paul L.E. Bodelier, Peter Roslev, Thilo Henckel & Peter Frenzel, Stimulation by ammonium-based fertilizers of methane oxidation in soil around rice roots, Nature, 27 January 2000.

Homepage NIOO: http://www.nioo.knaw.nl

Froukje Rienks
Voorlichter
Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) Stafbureau, Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis
Postbus 1299, 3600 BG Maarssen
0294-239303/300
rienks@nioo.knaw.nl
http://www.nioo.knaw.nl

Deel: ' Bemesten rijstvelden vermindert uitstoot broeikasgas methaan '
Lees ook