'Bemoei-je-d'r-mee-Prijs' voor vrijwilligersprojecten

AMSTERDAM, 20030205 -- Vandaag (5 februari 2003) start de inschrijving voor de 'Bemoei je d'r mee-Prijs' van het Humanistisch Verbond, een stimuleringsprijs voor vrijwilligersprojecten. Welke 'bemoeials' dragen bij aan meer kwaliteit van samen leven? Tot 15 april 2003 kunnen vrijwilligers 'hun' project insturen en meedingen naar de drie prijzen van 5000, 2500 en 1250 euro.

VRIJWILLIGERSPRIJS

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Ook buiten verkiezingstijd bepalen zij mee hoe Nederland wordt ingericht. In elke stad, in elk dorp, in elke wijk in Nederland zetten vrijwilligers zich in voor een meer humane samenleving. Om aandacht te vragen voor hun onmisbare inzet looft het Humanistisch Verbond tweejaarlijks de 'Bemoei je d'r mee-Prijs' uit.

KWALITEIT VAN SAMENLEVEN

Het thema van de Bemoei je d'r mee Prijs is dit jaar Kwaliteit van samen leven, werken aan verbondenheid, want de samenhang in de maatschappij staat onder druk. Veel mensen maken zich zorgen over de Nederlandse samenleving. Criminaliteit, geweld, (verondersteld) gebrek aan waarden en normen, het zijn zaken waardoor mensen zich onveilig voelen en onbehaaglijk in hun omgeving. Veel mensen hebben het te druk om zich met anderen te bemoeien. Eenzaamheid neemt toe, de solidariteit met zwakkeren neemt af. Als groepen mensen weinig contact hebben met elkaar kan wantrouwen ontstaan. Vooroordelen en onverschilligheid staan begrip, betrokkenheid en zorg in de weg.

Het Humanistisch Verbond wil initiatieven belonen die tegen deze stroom ingaan. Want gelukkig zijn er mensen die tijd maken om er te zijn voor wie dat nodig heeft. Mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen, omdat ze vinden dat dat nodig is. Mensen die zich met anderen bemoeien. Niet uit betutteling, maar vanuit betrokkenheid en respect en als tegenwicht tegen onverschilligheid.

WELKE PROJECTEN kunnen meedingen?

Alle vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor meer onderlinge verbondenheid kunnen meedoen: Vrijwilligers die actief betrokken zijn bij een project dat bijvoorbeeld jongeren en ouderen, kansarmen en kansrijken of mensen met verschillende culturele of levensbeschouwelijke achtergrond bij elkaar brengt. Vrijwilligers die zorg en aandacht geven aan mensen die in een isolement dreigen te raken. Die bijdragen aan meer samenhang in de wijk. Of projecten die op een andere manier bijdragen aan de kwaliteit van het samenleven. Buurtcomités, schoolklassen, achtiegroepen, zelfhulporganisaties, debatclubs, telefonische hulpdiensten, enzovoort kunnen meedoen. De projecten moeten wel al draaien op het moment van aanmelding: goede voornemens en plannen alleen zijn niet voldoende om in de prijzen te vallen.

INZENDEN

Vrijwilligers die actief zijn in een dergelijk project of die een project kennen die ze graag ondersteund zien met een geldprijs, kunnen de wedstrijdfolder opvragen bij het Humanistisch Verbond, Petra Smits, tel (020) 5219093 of (020) 521 9020 of mailen naar p.smits@lb.humanistischverbond.nl. Of de informatie bekijken op www.humanistischverbond.nl Inzendingen moeten vóór 15 april 2003 binnen zijn.

UITREIKING

Uit de inzendingen worden tien projecten genomineerd. Een deskundige jury -bestaande uit onder andere Lodewijk de Waal, Roger van Boxtel (voorzitter Humanistisch Verbond) en Hanneke Groenteman- kiest uit de genomineerden de drie prijswinnaars. Op 8 november 2003 vindt de uitreiking plaats. De geldprijzen worden beschikbaar gesteld door de ASN Bank.

Zoekwoorden:

Deel: ' 'Bemoei-je-d'r-mee-Prijs' voor vrijwilligersprojecten '
Lees ook