Persbericht

Den Haag, 6 april 2000

Ben werkt aan verdere verbetering van dienstverlening

Vandaag heeft de Consumentenbond de bevindingen gepubliceerd van een onderzoek naar de kwaliteit van de aanbieders van mobiele telecommunicatie in Nederland.
De conclusies van de Consumentenbond ten aanzien van de dekking zijn voor Ben niet zo verrassend, gezien het tijdstip waarop het onderzoek plaatsvond (februari 2000). Inmiddels heeft Ben door het in dienst stellen van aanzienlijke netwerkuitbreiding in het Noorden en Oosten landelijke dekking gerealiseerd. Daarnaast heeft Ben begin dit jaar een substantiële additionele investering aangekondigd om het netwerk verder te verbeteren. Ben is wèl verrast over de kwaliteit van de klantenservice; onafhankelijk maandelijks onderzoek geeft een aanzienlijk positiever beeld.
Landelijke dekking inmiddels gerealiseerd
Ten tijde van het onderzoek had Ben nog geen landelijke dekking. In de tussentijd is de dekking aanzienlijk verbeterd. Afgelopen maandag 3 april is landelijke dekking gerealiseerd. Verder investeert Ben, zoals in januari is aangekondigd, momenteel 450 miljoen gulden extra in de verdere uitbouw van de kwaliteit en de capaciteit van het netwerk.
Opening Call Center Breda
Onafhankelijk onderzoek over de kwaliteit van de klantenservice geeft een positiever beeld dan dat van de Consumentenbond. Wel heeft de snelle groei van het klantenbestand (40% over de afgelopen drie maanden) een grotere druk op de afdeling klantenservice veroorzaakt. Om verdere groei in de toekomst goed op te kunnen vangen, opent Ben vrijdag 7 april een tweede call center in Breda met inmiddels 150 medewerkers. Dit aantal zal op korte termijn uitgebreid worden naar 400 medewerkers.
Ben neemt de onderzoeksresultaten van de Consumentenbond zeer serieus en zal verdere maatregelen nemen om de dienstverlening snel te verbeteren. In het streven naar openheid en helderheid in aanbod en kwaliteit steunt Ben het initiatief van de Consumentenbond voor hernieuwde metingen in de toekomst. Ben is al langere tijd een voorstander van de oprichting van een kwaliteitsforum zoals thans door de Consumentenbond is voorgesteld.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ben werkt aan verdere verbetering van dienstverlening '
Lees ook