Gemeente Alphen aan den Rijn


Benchmark Wvg voor Alphen aan den Rijn aanleiding tot nader onderzoek

Landelijk zijn de prestaties van circa honderd gemeenten die zich bezighouden met de Wet voorzieningen Gehandicapten (Wvg) over het jaar 2001 met elkaar vergeleken met behulp van benchmarking. Alphen aan den Rijn is één van de gemeenten. Uit de resultaten blijkt dat de uitvoeringskosten per inwoner in Alphen -in relatie tot vergelijkbare gemeenten- tweemaal hoger zijn dan gemiddeld. Hiervoor bestaan een aantal verklaringen waarvan de gemeente de juistheid wil toetsen. Er wordt een intern onderzoek ingesteld. Dit onderzoek heeft tot doel de juistheid van die verklaringen te toetsen en te komen tot een systeem dat het mogelijk maakt de kosten op langere termijn voorspelbaar en beheersbaar te maken.

In het landelijke onderzoek worden behalve de Wvg voorzieningen ook de totale uitvoeringsorganisaties met elkaar vergeleken. In het rapport komt naar voren dat in Alphen aan den Rijn het aantal cliënten gemiddeld is. Het aantal voorzieningen dat is toegekend, steekt niet uit boven het landelijke gemiddelde.

Achtergrondinformatie benchmark
Belangrijkste doel van de benchmark is geweest dat de deelnemende gemeenten optimaal kunnen profiteren van elkaars ervaringen op het gebied van de uitvoering Wvg. Startpunt daarvoor vormde het onderzoeken van de eigen organisatie met behulp van een uitgebreide vragenlijst. Vervolgens bespraken de deelnemende gemeenten de resultaten met elkaar in kringen van maximaal tien gemeenten. Zo nam Alphen aan den Rijn deel aan een kring met onder andere Bergen op Zoom en Barneveld. De Eindrapportage van de Wvg-benchmark kunt u hieronder inzien en ligt tevens ter inzage bij de ontvangstbalie op het stadhuis.


© Gemeente Alphen aan den Rijn, 27 februari 2003 laatste wijziging

Deel: ' Benchmark Wvg voor Alphen aan den Rijn aanleiding tot nader onderzoek '
Lees ook