Benefiet-wijkmuziekavond voor ondersteuning vluchteling studenten, Benoordenhout, Den Haag

Een avond met verrassend muzikaal talent uit de wijk

DEN HAAG, 20060612 -- Als vervolg op de geslaagde wijkmuziekavond van vorig jaar, organiseert de Duinzichtkerk/Vredeskapel, Protestantse wijkgemeente, i.s.m. Stichting Stad en Kerk, ook dit jaar weer een prachtig muzikaal programma t.b.v. een goed doel.


Zaterdag 24 juni 2006
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Duinzichtkerk, v. Hogenhoucklaan 89.
Er wordt geen toegangsprijs geheven; in plaats daarvan wordt er om een donatie gevraagd bestemd voor het U.A.F.
Speciaal op het programma zijn o.a.:
* de Kinderkoor-academie, die medewerking verleent met het Haags Kinderkoor
* Ekaterina Levental, harpiste(voorheen zelf vluchtelinge)
* Een muzikale veiling
Er wordt een bijzonder aanbod geveild. Wat dit is, wordt op de avond zelf onthuld.

Stichting U.A.F. ondersteunt vluchtelingen bij hun studie en het vinden van passend werk, door middel van individuele begeleiding en financiele ondersteuning. Dit is zo belangrijk omdat van echte integratie pas sprake kan zijn als vluchtelingen de kans krijgen om op hun eigen niveau een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. Ieder jaar doen honderden vluchtelingen een beroep op steun van het UAF. Momenteel heeft het UAF ongeveer 2400 clienten. Zo'n 250 hiervan voltooien jaarlijks hun studie. Ruim een kwart studeert af in de gezondheidszorg, andere grote groepen vormen economen en technici. En musici...

Vele wijkbewoners, van jong (vanaf 8 jaar!) tot oud zetten enthousiast hun talent in voor dit goede doel. De avond wordt besloten met een drankje.

Deel: ' Benefiet-wijkmuziekavond Benoordenhout, Den Haag '
Lees ook