embargo tot 4 juni, 12.00 uur

stichting benelux - universitair centrum

foundation benelux - university for science and culture in europe

communiqué (onder embargo tot 4 juni, 12.00 uur)

benelux-europa prijs voor drie ministers van buitenlandse zaken in europa

het bestuur en de raad van advies en toezicht van de stichting benelux-universitair centrum (b.u.c.) en de benelux-europa kring, hebben besloten voor de eerste maal de benelux-europa prijs toe te kennen. deze organen bestaan uit circa 100 prominenten uit belgie, nederland en luxemburg, zoals bijvoorbeeld oud-premier eyskens (b), minister van staat scholten (nl), ambassadeur courthe (l), eurocommissaris van miert en prins de merode.

de laureaten zijn minister erik derycke (belgië), minister jozias van aartsen (nederland) en minister jacques poos (luxemburg).

de benelux-europa prijs bestaat uit een zilveren plaquette met oorkonde (eventueel vergezeld van een geldbedrag). deze internationale prijs wordt eens per jaar toegekend voor een uitzonderlijke prestatie op het brede terrein van cultuur en wetenschap in de context van de benelux en het verenigd europa.

volgens de internationale jury hebben de drie ministers van buitenlandse zaken uitzonderlijke prestaties geleverd op het gebied van de benelux-samenwerking en -vriendschap met bijzondere aandacht voor de bevordering van de europese integratie op intercultureel en intermenselijk gebied.

de bekendmaking van de drie laureaten zal geschieden tijdens de academische zitting van het b.u.c. op 4 juni om 14.30 uur in het provinciehuis te 's-hertogenbosch door voorzitter prof. anton van der geld en titularis dr. wim van eekelen ten overstaan van een gehoor van circa 400 personen. hierbij zal de voorzitter van het benelux-parlement mr. p. r. stoffelen een gelegenheidstoespraak houden over 'verleden, heden en toekomst van de benelux, ook vanuit meertaligheid'.

tevens zullen dan de academische certificaten worden uitgereikt aan de cursisten uit belgie, nederland en luxemburg, die een cursus of opleiding aan het b.u.c. met succes hebben afgerond.

omdat de drie ministers van buitenlandse zaken op 3 en 4 juni een centrale rol vervullen bij de bijeenkomst van de europese raad in keulen, zal de prijsuitreiking plaatsvinden op 8 oktober a.s. in het kasteel van de koninklijke militaire academie te breda.

antwerpen/eindhoven, 1 juni 1999
namens het b.u.c. en de kring:
prof. dr. a. van der geld, voorzitter
dr. w. van eekelen, titularis

van de genoemde ministers zijn foto's vrij van rechten te verkrijgen bij het secretariaat.

de non-profit stichting benelux-universitair centrum/foundation benelux-university is een internationale organisatie met een europese dimensie. zij is tien jaar geleden opgericht in het kader van de bevordering van de wetenschappelijke en culturele toenadering en samenwerking tussen belgie, nederland en luxemburg als bijdrage aan de europese integratie.
sedert de oprichting zijn het bestuur en de raad van advies en toezicht samengesteld uit bestuurlijke en politieke autoriteiten uit de drie benelux-landen. de internationale faculteit is samengesteld uit circa 60 hoogleraren, afkomstig van de universiteiten uit belgie, nederland, luxemburg en daarbuiten.
de kernactiviteiten bestaan uit 'postgraduate' opleidingen voor beroepsoefenaars in de benelux.
de culturele en wetenschappelijke activiteiten leggen het accent op de menswetenschappen en worden georganiseerd in nauw overleg met het benelux-parlement.

voor telefonische informatie:
in belgie: 03/2272168,
in nederland: 073-5220005
centrale fax: 00-31-73-5221000

centraal secretariaat:
mw. acm van der kolk
postbus 206
5201 ae 's hertogenbosch nl

Deel: ' BeNeLux-Europa Prijs voor ministers van Buitenlandse Zaken '
Lees ook