Ingezonden persbericht

0100,0100,0100Times New Romanhttp://www.kub.nl/nieuws/persberichten/2001/09/011149.html

Benoeming aan Katholieke Universiteit Brabant

Het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Brabant heeft mr.drs. C. Stuurman benoemd tot hoogleraar Normering van Informatietechnologie bij het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering (CRBI), verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Mr.drs. Cornelis Stuurman (1956) zal zich binnen het CRBI (0.2 weektaak) toeleggen op een meer normatieve benadering van het terrein van recht en informatisering. Reguleringsvraagstukken zullen een belangrijk deel vormen van het te bestrijken onderzoeksterrein. Bij het onderzoek zullen ook vergelijkingen met ontwikkelingen op andere technologische gebieden worden gemaakt.

Het onderzoek zal in de beginfase met name zijn gericht op electronic commerce en intelligente systemen.

Stuurman is advocaat en partner bij Landwell, waar hij verantwoordelijk is voor de Sectie Intellectuele Eigendom en Informaticarecht. Hij was eerder verbonden aan het Instituut voor Informatica en Recht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Deel: ' Benoeming aan Katholieke Universiteit Brabant '
Lees ook