Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Defensie

Persbericht ministerraad
28 maart 2003

Benoeming bevelhebber der koninklijke marechaussee

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Kamp van Defensie mee ingestemd om brigade- generaal mr. R.Verboom (54) voor te dragen voor benoeming tot Bevelhebber der Koninklijke Marechaussee. Hij zal de functie op 19 juni 2003 aanvaarden onder gelijktijdige bevordering tot de rang van generaal-majoor. De heer Verboom volgt generaal-majoor C.N.J. Neisingh (58) op die de functie sinds eind januari 1999 vervult en de actieve dienst zal verlaten. De heer Verboom begon zijn carrière in 1969 met een studie aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda om te worden opgeleid tot officier van het dienstvak der intendance bij de Koninklijke Landmacht. In de tweede helft van de jaren zeventig ging hij van dit krijgsmachtdeel over naar de Koninklijke Marechaussee en volgden verscheidene plaatsingen bij staven en eenheden van de marechaussee. Zo was hij van 1981 tot 1984 hoofd ME-opleidingen aan het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn. In 1989 werd hij hoofd van de nieuw gevormde afdeling marechausseevoorlichting bij de directie voorlichting van het ministerie van Defensie. Daarna vervulde hij enkele marechausseefuncties, alvorens in 1995 terug te keren bij de directie voorlichting, waar hij adjunct-directeur voorlichting en woordvoerder van de Chef Defensiestaf werd. Brigade-generaal Verboom is thans directeur operatiën bij de Staf Koninklijke Marechaussee. Hij vervult deze functie sinds 1 november 2001. RVD, 28.03.2003Deel: ' Benoeming bevelhebber der koninklijke marechaussee '
Lees ook