HASKONING

BENOEMING

Juli 1999

Persbericht dhr. W.E. Scherpenhuijsen Rom R.A.

De heer W.E. Scherpenhuijsen Rom R.A. is per 1 juni 1999, benoemd tot President-Commissaris van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke HASKONING Groep B.V. De heer Scherpenhuijsen Rom is sinds 1995 commissaris van de Koninklijke HASKONING Groep.

De heer Scherpenhuijsen Rom volgt de heer ir. W.H. Brouwer op in de functie van President-Commissaris. De heer Brouwer is afgetreden wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens voor commissarissen.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is met ingang van 1 juni jl. als volgt:

* W.E. Scherpenhuijsen Rom R.A.

* Mr. E.M. Enschedé

* Prof. Dr. E.W. Hommes

* Drs. J. Laan

Voor nadere informatie:
Koninklijke HASKONING Groep, Mevrouw E.M.M. Hueber, Hoofd Public Relations 024 - 328 45 60
Barbarossastraat 35 - Postbus 151 - 6500 AD Nijmegen Telefoon 024 - 328 42 84 / Telefax 024 - 323 93 46 email: info@HASKONING.nl; www.HASKONING.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Benoeming bij Koninklijke HASKONING '
Lees ook