Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 19 juli 1999

DIENSTEN EN VOORZIENINGEN Benoemingsbericht

Dr. A.J.P.M. Overbeke benoemd tot bijzonder hoogleraar in 'De leer van verslaglegging van medisch-wetenschappelijk onderzoek' aan de KUN

Met ingang van 1 juli 1999 is dr. A.J.P.M. Overbeke benoemd tot bijzonder hoogleraar in 'De leer van verslaglegging van medisch-wetenschappelijk onderzoek' aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de KUN. Deze nieuwe leerstoel - een van de eerste leerstoelen op dit gebied in de wereld - is ingesteld door de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Abraham Johannes Pieter Maria Overbeke (geboren in 1947 te Tilburg) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam (1967-1973). Van 1973 tot 1980 volgde hij de Opleiding Algemene Heelkunde in het Academisch Ziekenhuis van de VU, het Diaconessenhuis te Heemstede en het St. Lucas Ziekenhuis in Amsterdam, waar hij van
1980 tot 1984 als chef de clinique op de afdeling Heelkunde werkzaam was. In 1982 promoveerde hij aan de VU op het onderzoek 'Intra-operative autotransfusion'. Sinds 1984 is hij uitvoerend hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De hoogleraar gaat zich richten op de vraag aan welke eisen medisch-wetenschappelijke publicaties moeten voldoen. De afgelopen jaren heeft dr. Overbeke veelvuldig onderzoek gedaan naar de verslaglegging en het beoordelingsproces (peer review) van wetenschappelijke artikelen. Deze onderzoeksactiviteiten verrichtte hij bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Verder werkt hij nauw samen met redacties van internationale tijdschriften, zoals de British Medical Journal, The Lancet, de Journal of the American Medical Association en The New England of Medicine. Onderwijs in kennis en vaardigheid met betrekking tot wetenschappelijk publiceren zal dr. Overbeke verzorgen vanuit een van de capaciteitsgroepen van het cluster Biomedische Wetenschappen en Extramurale Geneeskunde.

Dr. Overbeke heeft tal van wetenschappelijke publicaties op zijn naam en vervult een groot aantal bestuurlijke en adviserende functies. Zo is hij onder meer arbiter en adviseur bij ontdekt wetenschappelijk wangedrag, lid van het International Committee of Medical Journal Editors en medeorganisator van een aantal bijeenkomsten voor redacteuren van medische tijdschriften.

Deel: ' Benoeming bijzonder hoogleraar Ned. Tijdschrift Geneeskunde '
Lees ook