Rijks Universiteit Groningen


A.B. Steffens bijzonder hoogleraar Stofwisselingsfysiologie

Bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is dr. Anton B. Steffens benoemd tot bijzonder hoogleraar Stofwisselingsfysiologie. De leerstoel is ingesteld vanwege het Groninger Universiteitsfonds. Steffens heeft sinds lang nationaal en internationaal een zeer gewaardeerde positie door zijn vele wetenschappelijke en klinische bijdragen op het gebied van de dierfysiologie. Hij heeft sinds 1968 een ruime onderwijservaring opge- bouwd in de begeleiding van studenten farmacie en biologie aan de Rijksuni- versiteit Groningen. Ook beschikt hij over veel bestuurlijke en organisato- rische ervaring. Hij is regelmatig opgetreden als co-promotor op zijn vakgebied. Steffens doet met name fundamenteel biologisch onderzoek met een duidelijke uitstraling naar biomedische terreinen. Het onderzoek in de stofwisselingsfysiologie ontwikkelt zich wereldwijd in hoog tempo. De benoeming van Steffens tot bijzonder hoogleraar benadrukt het belang van biologisch onderzoek voor de beeldvorming van ernstige ziektebeelden als vetzucht, anorexia en suikerziekte.

Anton B. Steffens (Groningen, 1938) studeerde farmacie aan de Rijksuniver- siteit Groningen. In 1963 respectievelijk 1964 haalde hij zijn doctoraal- en apothekersexamen. Sinds 1968 is Steffens werkzaam aan de RUG, momenteel als universitair hoofddocent bij de vakgroep Dierfysiologie. In juli 1969 promoveerde hij aan de RUG op de dissertatie Blood composition in relation to food intake in the rat. Hij was onder meer werkzaam als gastdocent en #onderzoeker aan het Department of Physiology van de University of Western Ontario te Londen (Canada), de Medical and Pharmaceutical University of Toyama (Japan) en het Department of Physiology and Psychology van de University of Washington te Seattle (USA). Verder was hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie. Hij publiceert in gerenom- meerde vakbladen als American Journal of Physiology en Diabetologia.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Benoeming bijzonder hoogleraar Stofwisselingsfysiologie '
Lees ook