Landbouwuniversiteit Wageningen


______________________________________________________________________

Persbericht

26-01-99, nr. 99-05

Nieuwe Wageningse hoogleraar eiwittechnologie levert broodnodige kennis voor voedingsmiddelenindustrie

Aan de Landbouwuniversiteit Wageningen is dr. Rob J. Hamer benoemd tot bijzonder hoogleraar Technologie van de graaneiwitten. De leerstoel wordt gefinancierd door het Lorentz van Itterson Fonds TNO en is ondergebracht bij de leerstoelgroep Levensmiddelenchemie (Departement Levensmiddelentechnologie en voedingswetenschappen) in het Centrum voor Eiwittechnologie TNO-LUW. De instelling van deze voor Nederland nieuwe leerstoel is een aanwijzing voor de toegenomen behoefte aan kennis betreffende de verwerking en benutting van granen. Professor Hamer combineert het hoogleraarschap met zijn functie als leider van het thema 'Structuur en functionaliteit' die hij vanuit TNO Voeding vervult bij het Wageningen Centre for Food Sciences (Technologisch Top Instituut Voedselwetenschappen).

Nederland speelt geen rol van betekenis als graanproducerend land, maar wel als een land met een sterke voedingsmiddelenindustrie en als verwerker van granen tot een breed scala aan halffabrikaten en eindproducten.
In de loop der jaren zijn er veel toepassingen van plantaardige eiwitten op een min of meer toevallige manier ontstaan. Maar kennis over wat er precies gebeurt tijdens het maken van producten is van vrij recente datum en nog lang niet compleet. De industrie heeft - mede door het ketendenken - een grote behoefte aan fundamentele en systematische kennis, zodat productieprocessen verbeterd kunnen worden, grondstoffen volledig te benutten zijn en er kansen en ideeën ontstaan voor nieuwe producten.

Het onderzoek en onderwijs van Hamer zal zich dan ook richten op het verkrijgen van fundamenteel inzicht in plantaardige eiwitten in relatie tot verschillende verwerkingsprocessen en eindproducten. Hierdoor zal het voor de industrie mogelijk worden om het aanbod en de keuze van granen beter op haar behoefte af te stemmen. De instelling van de leerstoel is niet los te denken van de succesvolle samenwerking tussen TNO en de Landbouwuniversiteit in het kader van het Centrum voor Eiwittechnologie. Beide onderzoeksorganisaties werken binnen dit Centrum al enige jaren aan de opbouw van een kennisplatform op het gebied van de voor de voedingsmiddelenindustrie belangrijke eiwitten.

Rob J. Hamer (1957) studeerde Scheikunde aan de Universiteit Utrecht, hij promoveerde in 1986 aan dezelfde universiteit op biochemisch onderzoek naar de functie van het bloedstollingseiwit factor VIII. Bij TNO vervulde Hamer sinds 1985 functies als Projectleider bij het voormalig Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO, hoofd Chemie en Granen en hoofd Biochemie en Fysische Chemie bij het Instituut voor Biotechnologie en Chemie TNO, hoofd Biochemie en gentechnologie bij TNO Voeding. Sinds oktober 1997 is Rob Hamer door TNO gedetacheerd als themaleider Structuur en functionaliteit bij het Wageningen Centre for Food Sciences in Wageningen. Binnen de internationale wereld van het graanonderzoek vervult Rob Hamer al jaren een prominente rol. Zo is hij regionaal editor van het Journal of Cereal Science, bestuurslid van de wereldwijd ruim 5000 leden tellende Amerikaanse Vereniging van Graanonderzoekers en voorzitter van de Europese tak van deze vereniging.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Behandeld door Godelief Nieuwendijk, tel. 0317 - 482177 of (thuis) 0318 - 415877.

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL

Deel: ' Benoeming bijzonder hoogleraar Technologie graaneiwitten '
Lees ook