VNU

28/05/99

BENOEMING ALDIPRESS


Haarlem, 28 mei 1999 - De Raad van Bestuur van VNU heeft het voornemen de heer E.P. Meerloo per 1 juli 1999 te benoemen tot lid van de directie van bv Aldipress. Het is de bedoeling dat de heer Meerloo in het vierde kwartaal van dit jaar de heer drs. K. Bakker zal opvolgen als algemeen directeur.

Edo Meerloo is nu directeur Operations van VNU Tijdschriften en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de advertentie- en abonnementenservice en facilitaire diensten. Over zijn opvolging volgen te zijner tijd nadere mededelingen.

© VNU

Deel: ' Benoeming binnen Aldipress '
Lees ook