Provincie Noord-Holland


7 oktober 1999
Burgemeester Langedijk benoemd

Tot burgemeester van de gemeente Langedijk in Noord-Holland is bij Koninklijk Besluit van 5 oktober benoemd drs. H.M.W. ter Heegde. De heer Ter Heegde, die 41 jaar oud is en lid is van de VVD, is momenteel wethouder in de gemeente Voorburg.
Hij volgt de heer J.J.Bulte op, die met ingang van 1 oktober j.l. gebruik heeft gemaakt van de FPU-regeling (vervroegde pensionering).
De heer Ter Heegde treedt per 1 november 1999 in functie. ___________________________________

Inlichtingen:Frits Vermeijs, tel. (023) 514 33 25

Zoekwoorden:

Deel: ' Benoeming burgemeester Langedijk '
Lees ook