Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Persbericht Ministerraad
26 januari 2001

BENOEMING BURGEMEESTER SITTARD-GELEEN

De ministerraad heeft er op voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer drs. W.J.A. Dijkstra (PvdA) voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de nieuwe gemeente Sittard-Geleen, die ontstaat door de samenvoeging per 1 januari 2001 van de gemeenten Sittard, Geleen en Born.

De heer Dijkstra, 54 jaar, is lid van de PvdA. Hij is nu burgemeester van de gemeente Oss. De benoeming gaat in per 16 februari 2001.

RVD, 26.01.2001
Deel: ' Benoeming burgemeester Sittard-Geleen '
Lees ook