Gemeente Breda

13-09-2001

Benoeming commissielid, niet-raadslid en wijziging samenstelling raadscommissies
Het college van burgemeester en wethouders draagt de heer J.L.L.M van der Maas aan de raad voor als commissielid, niet-raadslid en stelt de raad voor de samenstelling van de commissies Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn, Milieu en Onderwijs, Algemene Zaken, Stadsbeheer en de Rekeningscommissie te wijzigen. De gemeenteraad neemt hierover op 27 september 2001 een besluit.

Breda 97 heeft onlangs de heer J.L.L.M. van der Maas voorgedragen als nieuw commissielid, niet- raadslid. De voordracht is het gevolg van de benoeming van de heer C. Schoenmakers tot raadslid in de plaats van mevrouw W.J.M. Vossenaar-Blokdijk. Als gevolg van het vertrek van mevrouw W.J.M. Vossenaar-Blokdijk zijn in de commissies Milieu en Onderwijs, Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn en Algemene Zaken en in de Rekeningscommissie vacatures ontstaan. Breda 97 heeft verzocht de vacatures in de commissies Milieu en Onderwijs, Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn te laten invullen door de heer J.L.L.M. van der Maas, de vacature in de commissie Algemene Zaken door de heer B.G.C. Schreiner en de vacature in de Rekeningscommissie door de heer C.G.M.F. Schoenmakers.

Als gevolg van het recentelijke vertrek van raadslid de heer C.H. Kruithof en de invulling van de ontstane vacature door de heer R.T.R. Salomon heeft de VVD verzocht de vacatures die daardoor in de commissies Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn en Stadsbeheer zijn ontstaan te laten invullen door de heer R.T.R. Salomon.

Als de raad met het voorstel instemt kunnen genoemde personen met ingang van de eerste commissievergaderingen na de raadsvergadering van 27 september 2001 deelnemen aan de vergaderingen van de betreffende commissies.

Breda, 13 september 2001

Deel: ' Benoeming commissielid en wijziging raadscommissies Breda '
Lees ook