MINISTERIE DEF

https://www.mindef.nl

MINDEF: Benoeming directeur algemene beleidszaken Defensie

Drs. L.F.F. (Lo) Casteleijn (52) wordt met ingang van 1 augustus van dit jaar directeur algemene beleidszaken bij het ministerie van Defensie. Hij is de opvolger van drs. J.H.M. de Winter, die later dit jaar op 61-jarige leeftijd vervroegd uittreedt.

De heer Casteleijn is sinds het midden van de jaren tachtig werkzaam geweest bij de directie algemene beleidszaken, de laatste jaren als plaatsvervangend directeur. Daarvoor werkte hij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de directie voorlichting van het ministerie van Defensie.

21 mrt 00 11:15

Deel: ' Benoeming directeur algemene beleidszaken Defensie '
Lees ook