expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

Min van Just/Benoeming Directeur Dir. Rechtshandh

Wiebe Alkema
070 370 7225

3805

23.06.1999

BENOEMING DIRECTEUR DIRECTIE HANDHAVING

Mr. R. M. Bergkamp (39) wordt met ingang van 1 september 1999 directeur van de directie Handhaving van het nieuwe directoraat-generaal Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie. Zij is momenteel plaatsvervangend directeur Internationale Zaken van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Mevrouw Bergkamp studeerde privaat- en internationaal recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar doctoraal examen trad zij in 1983 in dienst bij de directie Juridische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Bij deze directie werd zij in 1989 benoemd tot adjunct-directeur. In 1994 volgde haar benoeming tot plaatsvervangend directeur Internationale Zaken.
------------

23 jun 99 12:39

Deel: ' Benoeming directeur directie Handhaving '
Lees ook