expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

Benoeming directeur

Wiebe Alkema

070 370 7225

3769

25.03.99

BENOEMING DIRECTEUR DIRECTIE OPSPORINGSBELEID

Mr. J.H. van den Heuvel (44) wordt met ingang van 1 juni 1999 directeur van de directie Opsporingsbeleid van het nieuwe directoraat-generaal Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie. Hij is momenteel directeur van de directie Bestuurszaken van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
De heer Van den Heuvel studeerde staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, waar hij na zijn doctoraal examen tot 1982 werkzaam was als beleidsmedewerker onderwijs bij de juridische faculteit. Van 1982 tot 1983 was hij onderzoeksmedewerker van de staatscommissie Wetgevingsvraagstukken onder voorzitterschap van mr.J.M.Polak. Daarna werd hij plaatsvervangend hoofd van de afdeling Beleidscoördinatie milieu van het Openbaar Lichaam Rijmond. Hij vervulde deze functie tot 1986. In hetzelfde jaar trad Van den Heuvel in dienst bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daar bekleedde hij vanaf 1987 verschillende leidinggevende functies. De benoeming in zijn huidige functie volgde in 1994.

26 mrt 99 11:51

Deel: ' Benoeming directeur directie opsporingsbeleid Justitie '
Lees ook