ministerie van economische zaken - persbericht 136 datum: 01-09-1999

directeur europese integratie ez

met ingang van 1 november 1999 is mevrouw drs. j.c. (jos) leenhouts (49) benoemd tot directeur europese integratie bij het ministerie van economische zaken, als opvolger van mr. s.a. kuipers. momenteel is mevrouw leenhouts directeur beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen.
zij is de eerste vrouwelijke directeur (excl. cbs) bij economische zaken.

noot van de redactie: inlichtingen bij h. jacobs , tel: (070) 379 61 74

Zoekwoorden:

Deel: ' Benoeming directeur Europese Integratie EZ '
Lees ook