expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Benoeming DG Europese Samenwerking

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Persbericht Ministerraad
26 maart 1999

BENOEMING DIRECTEUR-GENERAAL EUROPESE SAMENWERKING

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken om de heer drs. Th.J.A.M. (Thom) de Bruijn voor te dragen voor benoeming tot directeur-generaal Europese Samenwerking (DGES). Hij volgt de heer Gosses op die wordt benoemd tot Harer Majesteits Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur in de Republiek Turkije.

De heer De Bruijn (1948) is sinds 1977 in dienst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was van 1994 tot heden directeur Directie Integratie Europa, waarvan de laatste 2« jaar tevens plaatsvervangend directeur-generaal Europese Samenwerking.

RVD, 26.03.1999

26 mrt 99 17:27

Deel: ' Benoeming directeur-generaal Europese samenwerking '
Lees ook