Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Persbericht Ministerraad
7 september 2001

IR B. KEIJTS BENOEMD TOT DIRECTEUR-GENERAAL WATER BIJ VERKEER EN

WATERSTAAT

De ministerraad heeft besloten de heer ir L.H. Keijts (Bert) voor te dragen als directeur-generaal Water bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De voordracht wordt gedaan door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de minister van Verkeer en Waterstaat. Het betreft een functie in het kader van de Algemene Bestuursdienst. De benoeming gaat naar verwachting in op 1 januari 2002. Tot die tijd wordt de heer Keijts kwartiermaker. De heer Keijts zal per 1 oktober a.s. de taken op het gebied van het waterbeleid overnemen van DG- RWS. Tevens wordt hij kwartiermaker voor het beoogde DG-Water dat naar verwachting per 1 januari 2002 van start zal gaan.

Bert Keijts (1952) is sinds 1999 plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eerder was hij onder andere plaatsvervangend directeur- generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van VROM en directeur Strategie en Programmering bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Keijts studeerde civiele techniek aan de TU Delft. De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

De functie van directeur-generaal Water betreft een nieuwe functie. De ministerraad heeft eerder op 6 juli 2001 tot het oprichten van dit nieuwe organisatie-onderdeel besloten in het kader van het veranderproces bij Verkeer en Waterstaat. Daarbij worden de functies beleid, uitvoering en handhaving gescheiden. Een ander argument is het toenemend politiek-maatschappelijk belang van het onderwerp water. De kern van het nieuwe directoraat-generaal wordt gevormd door de huidige directie Water, die nu bij Rijkswaterstaat hoort. Met het uitplaatsen van deze beleidsdirectie kan Rijkswaterstaat zich concentreren op uitvoerende taken en op afstand van het kerndepartement worden geplaatst.

RVD, 07.09.2001
Deel: ' Benoeming Directeur Generaal-Water bij Verkeer en Waterstaat '
Lees ook