Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht ministerraad
21 juni 2002

BENOEMING DIRECTEUR-GENERAAL WONEN BIJ HET MINISTERIE VAN VROM

De ministerraad heeft besloten mevrouw mr. drs. Annet W.H. Bertram voor te dragen als directeur- generaal Wonen bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De voordracht wordt gedaan door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de minister van VROM. De benoeming gaat in op 1 juni 2002. Het betreft een functie in het kader van de Algemene Bestuursdienst.

Annet Bertram (1959) is sinds 1 januari 2002 waarnemend directeur-generaal Wonen. Daarvoor was ze achtereenvolgens hoofd van de hoofdafdeling Bewoners- en Woonruimtezaken, hoofd van de hoofdafdeling Huursubsidie, directeur van de directie Informatie, Beheer en Subsidies en sinds 15 januari 2000 plaatsvervangend directeur-generaal. Zij heeft aan de Universiteit van Leiden sociale wetenschappen en rechtsgeleerdheid gestudeerd.

Mevrouw Bertram volgt mr. Leo Kokhuis op die op 1 januari 2002 is aangetreden als inspecteur- generaal bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

RVD, 21.06.2002Deel: ' Benoeming directeur-generaal wonen bij het ministerie van vrom '
Lees ook