Gemeente Groningen

19
SEP
15.11

Persbericht

Benoeming Directeur Werk
18-09-2001

Het college van B&W heeft mevrouw mr. W.A. Kloosterman benoemd tot directeur Werk van de dienst Sociale Zaken en Werk. Mevrouw Kloosterman is 47 jaar, en woont in Groningen.

De dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE) is één van de acht diensten van de gemeente Groningen. Er werken ongeveer 700 medewerkers, verdeeld over de directies Werk, Uitvoering en Middelen & Control.

De directie Werk bestaat uit het bureau Werk en Activering en de Stichting WeerWerk. Het bureau Werk en Activering houdt zich onder andere bezig met het inkopen van trajecten (opleidings - en werkervaringsplaatsen) voor cliënten van de dienst SOZAWE. De Stichting WeerWerk voert alle gesubsidieerde arbeid (behalve de sociale werkvoorziening) uit voor de gemeenten Groningen, Haren en Bedum.

Wilma Kloosterman volgt Hindrik Schollema op, die onlangs een functie aanvaardde bij het Noorderpoort College.
Momenteel werkt Wilma Kloosterman bij de gemeente Groningen, dienst Onderwijs, Cultuur, Sport, Welzijn (OCSW). Zij is hoofd van de beleidsafdeling Zorg Opvang en Minderheden. Daarvoor was zij enige jaren directeur bij de Stichting Reclassering Nederland in Leeuwarden en bekleedde zij diverse functies bij de politie en de provincie Drenthe.

Zij begint op 1 november aanstaande met haar nieuwe baan.

Deel: ' Benoeming Directeur Werk door college van B&W Groningen '
Lees ook