Gemeente Etten-Leur

Ir. M. Dircks benoemd tot gemeentesecretaris

De gemeenteraad van Etten-Leur heeft op voordracht van burgemeester en wethouders de heer ir. M.L.T. Dircks (47 jaar) uit Papendrecht benoemd tot gemeentesecretaris van Etten-Leur. Hij treedt per 1 juni 2000 in functie. De heer Dircks is thans directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en tevens 1e loco-secretaris van de gemeente Papendrecht.

De heer Dircks is geboren in Echt (Limburg) en studeerde bouwkunde, architectuur en stedenbouw aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Na een korte periode in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, trad hij in 1978 in dienst van de gemeente Venray. Sinds 1986 is de heer Dircks verbonden aan de gemeente Papendrecht, waar hij opklom tot zijn huidige functie.

Ir. Dircks volgt in Etten-Leur de heer B.M.A. Josten op, die per 1 mei aanstaande na 18 jaar zijn functie als gemeentesecretaris neerlegt.

Deel: ' Benoeming gemeentesecretaris Etten-Leur '
Lees ook