Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

18-06-2002
Benoeming griffier

Het college van B&W heeft na unaniem advies van de selectiecommissie namens de gemeenteraad besloten mevrouw M. van Essen-de Boer uit Medemblik per 1 augustus a.s. te benoemen tot griffier van de gemeenteraad. De gemeenteraad zal voorgesteld worden haar te benoemen tot plaatsvervangend secretaris voor zover belast met ondersteuning van de raad. Mevrouw Van Essen is thans werkzaam als coördinator Bestuursondersteuning op de afdeling Interne en Bestuurszaken.

Deel: ' Benoeming griffier Edam Volendam '
Lees ook